Obsah

Přírodní a jiné zajímavosti v okolí

Bělidlo

Soustava rybníků nazývaných Bělidlo se skrývá ve sníženině po levé straně silnice na Kamenku za bývalým státním statkem. Podle pamětníků zde býval na potoce dům a skutečně se zde kdysi bělilo prádlo.

zobrazit v mapě
Břidlicový důl Marie

Břidlicový důl Marie

6 km od Vítkova - V Klokočově se těžila již od r. 1836 v mnoha povrchových lomech břidlice. Za kravínem najdeme i bývalý břidličný důl s názvem Marie. V blízkosti leží i malé jezírko s  vrbami a žlutými kosatci, které sem někdo zřejmě vysázel. Na podmáčeném podkladě v okolí zaujme vysoký, žlutě kvetoucí dvouzubec nicí.

zobrazit v mapě
Františkův Dvůr s.r.o.

Františkův Dvůr s.r.o.

Přijeďte k nám na chvíli odložit svoje starosti a užívat si klid a přirozený běh věcí uprostřed nedotčené přírody Oderských vrchů. Na biofarmě Klokočov najdete mnohem víc než jen stylové ubytování, dobré jídlo a půvabné výhledy. U nás můžete trávit čas přesně tak, jak se vám bude líbit.

zobrazit v mapě
Obora Jelenice

Obora Jelenice

Za obcí na pravém břehu Moravice se nachází obora Jelenice s rozlohou 276 ha. Oboru vybudovala v roce 2001 Opavská lesní, a.s. na místě historické obory Lichnovských z roku 1805. Obora je vklíněna mezi dvě chráněná území, přírodní rezervaci Valach a národní přírodní rezervaci Kaluža.

zobrazit v mapě
Paveláky

Paveláky

Největší vodní soustavu Vítkovska tvoří rybníky Paveláky, nacházející se západně od města mezi silnicemi na Nové Těchanovice a Čermnou ve Slezsku. Rybníky jsou napájeny potokem Čermná, pramenícím
v zamokřené louce u stejnojmenné obce a dalšími
bezejmennými potůčky. Na mapách jsou označovány jako Pavelák I a Pavelák II.

zobrazit v mapě
Přírodní park Moravice

Přírodní park Moravice

Území přírodního parku Moravice se nachází v severní části Nízkého Jeseníku v okrese Opava. Hranice parku jsou vymezeny jednotlivými tahy silniční sítě. Svoji rozlohou (14.250 ha) zaujímá území již dříve vyhlášených oblastí klidu Údolí Moravice (1982) a Raduňky (1987).

zobrazit v mapě
Přírodní rezervace Nové Těchanovice

Přírodní rezervace Nové Těchanovice

Rezervaci tvoří zachovalý přirozený smíšený les na prudkém a skalnatém jižním svahu údolí řeky Moravice. Území je stanovištně velmi pestré, porosty si uchovaly v těžebně nepřístupných partiích přirozený až pralesovitý charakter (souše, zlomy, vývraty). Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1969 na rozloze 5,76 ha.

zobrazit v mapě
Přírodní rezervace Valach

Přírodní rezervace Valach

Přírodní rezervace, kterou tvoří přirozené 90 – 140 leté bučiny rostoucí na příkrých svazích nad údolím řeky Moravice, je součástí Přírodního parku Moravice. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1969 na rozloze 14,60 ha.
Hlavním předmětem ochrany je bukový les o stáří 90 – 140 let.

zobrazit v mapě
Vodní nádrž „Vítkovský Balaton“

Vodní nádrž „Vítkovský Balaton“

Takto místní nazývají umělou vodní nádrž na Kamenském potoce (asi 2 km za Vítkovem, po pravé straně silnice na Kamenku).

zobrazit v mapě