Obsah

Kulturní památky v místních částech

Kaplička v obci Zálužné

Kaplička v obci Zálužné

Kaple vybudována v roce 1843 je zasvěcena Pražskému jezulátku. Kaplička má sedlovou střechu pokrytou břidlicovými šablonami. Na střechu dosedá cibulová malá báň s lucernou. V interiéru se nacházejí velkoplošné břidlicové pláty uložené na podlaze do pískového lože. Kaple je kulturní památkou.

zobrazit v mapě
Kaple Povýšení sv. Kříže v obci Lhotka

Kaple Povýšení sv. Kříže v obci Lhotka

Kaple Povýšení svatého Kříže z roku 1782.

zobrazit v mapě
Kostel sv. Ondřeje v obci Klokočov

Kostel sv. Ondřeje v obci Klokočov

Klokočov v dávné minulosti patřil nejprve pod vítkovskou faru, roku 1640 byl přifařen do Radkova. Roku 1784 byla v Klokočově zřízena kurácie, která byla roku 1858 povýšena na samostatnou faru. V roce 1807 byl v obci postaven kamenný kostel zasvěcený apoštolu sv. Ondřeji. Kostel je postaven v areálu hřbitova, ve střední části obce, a je místními farníky dobře udržován.

zobrazit v mapě
Úpravna vody s reliéfem

Úpravna vody s reliéfem

5 km od Vítkova - Úpravna vody byla postavena v místní části Vítkova – Podhradí. Je to jeden z příkladů průmyslové technické architektury z let 1954-1962 od architekta Kainara.
Na průčelí budovy úpravny vody je umístěno poslední monumentální dílo nár. umělce Vincence Makovského z let 1961-1964, které patřilo do umělcova cyklu „Voda v našem životě“.

zobrazit v mapě