Obsah

Geopark Krajina břidlice

... kde bije srdce z břidlice...

Krajina břidlice

Pojďte s námi do krajiny s oblými zelenými pastvinami, hlubokými dolinami vyřezanými starými řekami a potoky, krajiny výběžků lesů a osamělých skupin stromů v kopcích skrývajících staré lomy a doly. Navštivte scenérie zelených zákoutí střídající šedivě stříbřité haldy břidlic, výchozy skal porostlé modříny, borovicemi, břízami a barevně rozmanitou květenou.

V dolinách i na kopcích této končiny se blýskají hladiny jezírek zatopených lomů mnohdy s průzračnou vodou, jindy zarostlé řasou ukrývající nesčetné druhy vodních živočichů. Jednou z největších zvláštností této krajiny je tajemství země. Hlubinné břidlicové doly – lidské stavby, které vznikaly po dobu několika staletí. Putujte s námi za obdivuhodnými výtvory našich předků, památnými hornickými stavbami, městskou a venkovskou architekturou, zámky, zříceninami hradů a doposud zachovalými technickými památkami.Pojďte sportovat, či jen tak relaxovat. V tomto dlouho opomíjeném kraji je dostatek příležitostí i místa pro klidný pobyt, pro váš volný čas

 

O spolku Krajina břidlice z.s.

Krajina břidlice - o projektu. V projektu je krajina Nízkého Jeseníku nazvaná Krajinou břidlice. Tento název není náhodný.

V geologických mapách se Nízký Jeseník a Oderské vrchy objevují jako šedivá plocha. Ve skutečnosti se jedná o krajinu barevnou, malebnou a rozmanitou. Tvoří ji oblé zelené pastviny, hluboká údolí se starými řekami a potoky, výběžky lesů a osamělých skupin stromů skrývající staré lomy a doly.

Zeleň střídají šedivě stříbřité haldy břidlic a výběžky skal.
V dolinách i na kopcích se lesknou hladiny jezírek zatopených lomů, mnohdy s průzračnou vodou, jindy zarostlé řasou, ukrývající nesčetné druhy vodních živočichů. Krása a zvláštnost pozorovatelná v každém pohledu je často dílem přírody skloubeným s dílem člověka. Jednou z největších zvláštností Nízkého Jeseníku je tajemství země. Hlubinné břidlicové doly – dílo člověka, které vznikalo po dobu několika staletí.

 

Více informací na www.krajinabridlice.cz