Obsah

Pamětihodnosti v místních částech

Dřevěný kříž a kamenné kříže v okolí obce Klokočov

Dřevěný kříž a kamenné kříže v okolí obce Klokočov

Dřevěný kříž a kamenné kříže se nachází v okolí obce Klokočov, asi 3,5 km jižně od Vítkova. V historii se první zmínka o Klokočově datuje k roku 1377. K této obci neodmyslitelně patří chov koní a to od roku 1953. Plemeno Slezský norik je produktem chovatelské práce v oblasti Slezska a první zmínky o něm jsou již z konce minulého století, tehdy ještě pod názvem Slezský brázdový kůň. V současné době je chov těchto koní v Klokočově - Františkově Dvoře.

zobrazit v mapě
Dřevěný kříž u Klokočova

Dřevěný kříž u Klokočova

Kříž na křižovatce staré spojnice mezi Klokočovem a Čermnou.

zobrazit v mapě
Kamenný kříž v osadě Nýtek

Kamenný kříž v osadě Nýtek

Kříž ze slezského mramoru na pískovcovém podstavci z roku 1922 se nachází před vstupem do bývalého statku. Dvůr Nýtek odkoupili vítkovští měšťané v roce 1801 a k Vítkovu byl připojen v roce 1919.

zobrazit v mapě
Kamenný kříž v obci Prostřední dvůr

Kamenný kříž v obci Prostřední dvůr

První zmínka o tomto kamenném kříži pochází z roku 1806 a kříž je umístěn uprostřed obce Prostřední dvůr, který se nachází přibližně 2,5 km východně od Vítkova.

zobrazit v mapě
Kamenný kříž v obci Veselka

Kamenný kříž v obci Veselka

Kamenný kříž ze slezského mramoru tradičního pojetí z počátku 20. století.
Dvůr Veselku odkoupili vítkovští měšťané v roce 1801 a v roce 1919 byl připojen k Vítkovu.

zobrazit v mapě
Kaple sv. Josefa v Prostředním Dvoře

Kaple sv. Josefa v Prostředním Dvoře

Kaple sv. Josefa se nachází ve středu obce, vklíněná mezi stávající rodinné domy. Přestože se jedná o drobnější jednolodní stavbu, její sedlová střecha s věžičkou je zdaleka viditelnou.
Kaple byla postavena v červenci 1888 a 13. října téhož roku byla vysvěcena.

zobrazit v mapě
Kaplička v Nových Těchanovicích

Kaplička v Nových Těchanovicích

Kaplička byla postavena pravděpodobně ve 2. polovině 19. století. Kaple původně sloužila při průvodech Božího těla společně s dalšími třemi kapličkami v obci. Spolu s kostelem sv. Mikuláše tvoří významný doklad církevní venkovské architektury.
Rekonstrukce byla dokončena v květnu 2012.

zobrazit v mapě
Kostel sv. Mikuláše, Nové Těchanovice

Kostel sv. Mikuláše, Nové Těchanovice

Soubor jednolodního neorientovaného kostela sv. Mikuláše z roku 1764 - 1765 s předsazenou věží středověkého založení, z lomového kamene, s ohradní zdí a márnicí v centru obce. Stavitelem stavby byl Anton Matzner.

zobrazit v mapě
Křížek na pastvinách

Křížek na pastvinách

Místo bývalé kapličky uprostřed pastvin. Dnes se zde nachází kamenný kříž.

zobrazit v mapě
Pomník pilota za Vítkovem

Pomník pilota za Vítkovem

Pomníček je umístěn na místě leteckého neštěstí. 24. srpna 1928 zde za husté mlhy a silného větru zahynul během zkušebního letu pilot Čeněk Kulásek.

zobrazit v mapě
Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha se nachází v Klokočově před kostelem sv. Ondřeje, který byl postaven v roce 1807.

zobrazit v mapě