Obsah

Přírodní rezervace Nové Těchanovice

Rezervaci tvoří zachovalý přirozený smíšený les na prudkém a skalnatém jižním svahu údolí řeky Moravice. Území je stanovištně velmi pestré, porosty si uchovaly v těžebně nepřístupných partiích přirozený až pralesovitý charakter (souše, zlomy, vývraty). Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1969 na rozloze 5,76 ha.

Předmětem ochrany je zachovalý porost smíšených suťových lesů ponechaný přirozenému vývoji.

V druhově pestrém stromovém patře zdejších porostů najdeme zejména habr obecný, dub letní, jedli bělokorou, javor klen, javor mléč, lípu malolistou a buk lesní. Z keřů je hojný zimolez obecný, ojediněle zde roste lýkovec jedovatý a brslen evropský. Ze zajímavých rostlin se v rezervaci objevují např. lilie zlatohlávek, prvosenka vyšší, hlístník hnízdák, jaterník podléška, kapradina laločnatá, udatna lesní, růže převislá a jmelí bílé jedlové. Lokalita je také velmi zajímavá entomologicky. Vyskytuje se zde mnoho vzácných druhů, jako je např. tesařík a nosatci.
 

GPS: 49° 49′ 20.428″N  17° 43′ 37.65″E

zobrazit v mapě

Kategorie

chráněná území a rezervace

Adresa


Staré Těchanovice