Obsah

Přírodní rezervace Valach

Přírodní rezervace, kterou tvoří přirozené 90 – 140 leté bučiny rostoucí na příkrých svazích nad údolím řeky Moravice, je součástí Přírodního parku Moravice. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1969 na rozloze 14,60 ha.
Hlavním předmětem ochrany je bukový les o stáří 90 – 140 let.

Největší plochu rezervace pokrývá téměř čistá vysokokmenná bučina. Ve stromovém patře roste kromě buku pouze vtroušeně javor klen a především na okrajích rezervace smrk. Keřové patro téměř chybí, bylinné patro má v horních částech svahů jen malou pokryvnost, v nižších partiích, kde přibývá kapradin, je pokryvnost vyšší. Velmi hojná je v podrostu kyčelnice cibulkonosná, především ve střední a dolní části svahu také kapraď samec. Dosti četné jsou v podrostu další druhy bučin: svízel vonný, bažanka vytrvalá, strdivka jednokvětá a papratka samičí. Převážná část starého porostu je zapojená. Buk přirozeně zmlazuje, ale spodní etáž mladých buků chybí, proto bude nutno podpořit jeho přirozenou obnovu.
 

GPS: 49° 48′ 46.619″N  17° 49′ 2.263″E

zobrazit v mapě

Kategorie

chráněná území a rezervace

Adresa


Větřkovice