Obsah

Dědictví břidlice - Hornická obec

ZÁLUŽNÉ – MORADORF - Obec v údolí řeky Moravice, dnes místní část Vítkova. Kolonie, německy zvaná Moradorf, založená v r. 1785 na pozemcích rozparcelovaného dvora, zvaného „Saluschen“. Původně byla osadou dřevařů. Po deseti letech, roku 1795 zde bylo 20 domovních čísel, z toho 7 majitelů domů mělo německy psaná původem slovanská jména (Czernin, Michalke, Onderka, Piatke, Pollak, Gapsa, Smettan). 15 majitelů domů bylo negramotných.

V roce 1835 v obci na levém břehu řeky Moravice stálo 21 domů. Mlýn a další dva domy poblíž dnešního rekreačního střediska „U brodu“ stály na opačném břehu. Šest domů stojících odděleně (tzv. „Horní Zálužné“) bylo přifařeno k Melči a 15 ostatních domů patřilo pod duchovní správu v Nových Těchanovicích. Žilo tu tehdy 128 německy mluvících obyvatel. Obyvatelé tří domů na pravém břehu řeky posílali své děti do školy ve Starých Těchanovicích, ostatní děti vyučoval učitel z Nových Těchanovic. Na pozemcích místního mlýna byl již tehdy otevřen lom na pokrývačskou břidlici.

Na konci 19. století se počet zdejších obyvatel zvýšil až na 175. V období mezi světovými válkami se z obce, také díky blízkosti Janských Koupelí, stalo vyhledávané místo pro rekreační pobyty. Vyrostlo zde několik penzionů (domy č. 29, 32 nebo 35), mnoho „víkendových domků“ a také v místním hostinci a obchodě byly zařízeny pokoje pro letní hosty. To přinášelo obci velký prospěch. Proto zde mohla být r. 1928 vystavěna nová školní budova a v roce 1939 dostal místní hasičský sbor novou motorovou stříkačku. Po druhé světové válce došlo téměř k úplné výměně obyvatelstva a od konce 60. let se Zálužné začalo postupně vylidňovat. O to více se tu začala rozrůstat výstavba rekreačních chat. V současné době je obec s pouhými 43 obyvateli především střediskem individuální rekreace. Křižuje se tu několik turistických značených cest a na území obce je několik letních dětských táborů.

 

ZÁLUŽNÉ – HORNICKÁ OBEC

V průběhu 19. století se ve zdejším okolí začalo s intenzivní těžbou pokryvačských (tzv. modrých moravických) břidlic. Jejich těžba se rozšířila zejména ve druhé polovině 19. století. Zálužné se tak z původně zemědělské osady stalo hornickou obcí. S tím souvisel i nárůst počtu obyvatel, jenž se v té době zvýšil o 50 %. Přicházeli sem horníci z českých zemí i z Německa. Ve zdejších břidlicových dolech bylo v roce 1857 zaměstnáno 60–90 pracovníků. 

V domě č. 11 měl v letech 1866–1870 první sídlo své firmy podnikatel Carl Weisshuhn – majitel Dolu Carl i lázní Janských Koupelí. Správu lázní svěřil tehdy zdejšímu sedlákovi Adolfu Smettanovi ze statku č. 15.

V obci žili horníci, zemědělci a dřevaři. Byl zde mlýn, valcha, kovárna, tesařství, stolařství, obchod, hostinec a dopravu břidlicových výrobků obstarávali místní sedláci svými koňskými potahy. Většina zdejších dolů byla v provozu do první světové války. V břidlicovém dole Nové Těchanovice Lhotka, tzv.„Pollakově štole“, se těžilo až do 70. let 20. století. 

Přímo v obci i v celém jejím okolí, v lesích i na březích řeky Moravice jsou dosud patrné stopy po těžbě této velmi vyhledávané suroviny. Setkáváme se tu s početnými štolami, dnes významnými zimovišti mnoha druhů netopýrů, a s haldami nevyužitelné vytěžené břidlice.

Ty se v průběhu času staly přirozenou součástí zdejší kulturní krajiny a dodávají jí charakteristický ráz. Jsou porostlé zejména břízami a borovicemi a najdeme na nich typické druhy suchomilné vegetace. Na haldách opuštěných břidlicových dolů se nacházejí otisky prvohorních rostlin a živočichů z doby kulmské.

 

GPS: 49° 49′ 18.085″N  17° 42′ 52.21″E

zobrazit v mapě

Kategorie

naučné stezky