Obsah

Raabova štola

Tajemné podzemí

GPS: 49°48'59.048"N, 17°42'37.952"E

Odkaz do mapy

Raabova štola

 

Raabova štola se nachází v Krajině břidlice, v obci Zálužné, místní části města Vítkova. Leží asi 1 km jižně od Zálužného, nedaleko křižovatky silnice II/443 se silnicí odbočující vlevo do Vítkova. Štola se skrývá na protějším svahu údolí potoka Horníku, na trase naučné stezky nazvané Dědictví břidlice. Ke štole je možný přístup z parkoviště pod křižovatkou (ve směru Budišov n. Bud.). Od bílého altánu Krajiny břidlice je to asi 400 m pouze pěšky po vyznačené cestě. Příjezd motorovými vozidly není možný – zákaz vjezdu, lesní pozemek. Jiný přístup pro pěší je od obce Zálužné po trase naučné stezky Dědictví břidlice. Od zastavení č. 9 u mostu přes Moravici dále kolem mlýna a zastavení č. 10 přímo ke štole. Vzdálenost asi 700 m

Raabova štola

 

Historie

Raabova štola je jednou ze sedmi štol takzvaných Raabových dolů. V místní trati zvané „Hornigsgrund,“ v údolí potoka Horníku, jsou dodnes dochované haldy vytěžené břidlice. Jedná se o doly, které zde otevřel starotěchanovický občan Johann Raab. Název potoka „Horník“ protékající údolím zvaným „Hornigsgrund,“ vypovídá o skutečnosti, že v údolí potoka pracovali horníci. Těžba břidlice probíhala v západním svahu údolí, v němž je břidlicové ložisko uloženo těsně pod povrchem kopce. Štoly Raabových břidlicových dolů se dodnes ve dvou a místy i ve třech patrech v pravidelných rozestupech zavrtávají do svahu údolí potoka Horníku. Nad potokem zde bylo v několika výškových úrovních vyraženo celkem sedm krátkých vodorovných štol. Přístupná je pouze jedna. Těžbu zdejšího břidlicového ložiska zahájil Johann Raab, majitel statku č. 54 ve Starých Těchanovicích a nájemce tamního obecního hostince v roce 1873. Ve svých břidlicových dolech zaměstnával především místní domkáře, podrudy a chalupníky. Ti do té doby pracovali pouze v zemědělství a s hornickou činností v hlubinných dolech neměli žádné zkušenosti. Výhodně si jí však začali přivydělávat.

 

Technický popis

Vstupy do štol Raabových dolů jsou od sebe vzdáleny přibližně 100 m. Podzemní prostory jednotlivých štol mají v podstatě velmi podobné schéma. K samotnému břidlicovému ložisku uvnitř kopce byla od vstupního portálu vyražena asi 50-80 m dlouhá vstupní prorážka. Tam kde horníci narazili na břidlicové ložisko, razili vpravo a vlevo takzvané sledné štoly. Na konci každé z nich byla dobývací komora. Šikmým komínem byly tyto prostory spojeny s horním patrem dolu, ve kterém byly zase dvě sledné štoly, zakončené těžebními komorami. Vytěžená hornina se ze štol vyvážela na haldy, kde se zpracovávala především na střešní krytinu.

 

Oběti dolů

Při práci se nezřídka stávalo, že částečně z neznalosti a také z neopatrnosti, docházelo k neštěstím s vážnými následky, včetně obětí na životech. V období let 1873 – 1888 v Raabových dolech zahynulo šest horníků. Proto po 15 letech intenzivní těžby Johann Raab v roce 1888 své doly v „Hornigsgrundu“ uzavřel a těžbu ukončil.

 

Provozovatelem a vlastníkem Raabovy štoly je Spolek Zálužné, který také zajišťuje prohlídky štoly pro veřejnost. Prohlídky štoly jsou prováděny pouze organizovaně za doprovodu průvodce v období od počátku dubna do konce října běžného kalendářního roku. Prohlídky jsou prováděny pro skupiny v počtu min. 5 osob a max. 10 osob. Ve všední dny pouze po předcházející telefonické nebo mailové dohodě, o víkendech dopoledne od 9:30 a odpoledne od 13:30 hodin po dohodě. Zájemcům o prohlídku štoly doporučujeme návštěvu předem objednat telefonicky nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách Spolku Zálužné.

 

Kontakty:

Kontakty na služby průvodce: Spolek Zálužné, Zálužné 42, 74901 Vítkov

http://os-zaluzne.webnode.cz/

tel.: +420 722 085 248

e-mail: os.zaluzne@gmail.com

 

Zdroj: OS Zálužné, z.s.