Obsah

Naučná stezka Břidlicová stezka

Břidlicová stezka

Trasa A BUDIŠOVSKÝ OKRUH: od Muzea břidlice(1) údolím říčky Budišovky k důlnímu dílu Woodboys(A1) těženému již ve 2. polovině 19. století; za řekou - důl Lesní zátiší(A2) vyrůstal od roku 1971 na původních německých stařinách z počátku 20. století; pokračuje do Svatoňovic(A3); na okruh je možné nastoupit také z železniční stanice Svatoňovice, kde se křižují turistické trasy; poslední zastávkou je Zemská hranice(A4), připomínka starých zemí Moravy a Slezska, stojí zde hranečník a bývalá hospoda; okruh končí v Budišově nad Budišovkou.

Trasa B Oldřůvecká: na trasu je možné odbočit z údolí Budišovky; mapuje významnou hornickou činnost ve starooldřůveckém katastru; prochází zastavením Ďáblova tlama(B1) s lomovou jámou v podobě propasti a srubem vybudovaným na původním zdivu štípárny; další zastavení je v obci Staré Oldřůvky; Starooldřůvecký mlýn(B2) připomíná těžbu břidlice a těžbu stříbrných a olověných rud v údolí řeky Odry; Na Skalce(B3) popisuje hlubinnou těžbu pokrývačských břidlic, dochovaly se zbytky těžních budov, zajímavé opěrné zdi a bývalá správní budova; zastavení Štoly nad Oldřůvkou(B4) připomíná těžbu břidlice v nedaleké lokalitě ve vojenském prostoru.

Trasa C: ČERMENSKÝ OKRUH: na trasu lze nastoupit u železniční zastávky Čermná ve Slezsku, také v údolí Budišovky a spojkou od Klokočova a Vítkova; Čermná ve Slezsku(C1) připomíná historii obce; pokračování údolím Čermenského potoka k lokalitě Žlutý květ(C2) s několika doly z poloviny 19. století; Dřevěná štola; lomové jezírko aj.; na haldě jsou ruiny hornických staveb; v okolí zastavení Pod studnou(C3) a Čermenský mlýn(C4) je několik břidlicových lomů a dolů; zajímavá je mohutná halda s kamennou zdí táhnoucí se kolem cesty; nejvýznamnější čermenský, dnes zatopený důl leží nad haldou; v lokalitě také ruiny staveb
a bývalá správní budova; dál údolím Budišovky k průzkumné štole U řeky(C5) a přes zastavení Na Hadince(C6) Baletkovou dolinou k zastavení s lomovým jezírkem - Díry(C7); odtud zpět do Čermné ve Slezsku, nebo pokračovat směrem do Vítkova.

Trasa D: SVATOŇOVICKO-TĚCHANOVICKÁ: začíná u železniční stanice Svatoňovice, křižovatky turistických tras; pokračuje na Svatoňovické haldy(D1) s ukázkou štoly, odvalů a jámového lomu; pokračuje k zastavení V aleji(D2) s historií krajinných prvků a krajových ovocných odrůd; zde se cesta dělí na dva směry; směr na Mlýnský náhon(D3) a Davidův mlýn se zabývá tradičním mlynářstvím vodních mlýnů na řece Moravici; zde navazuje na Čermákovu naučnou stezku; směr k obci Staré Těchanovice přes vyhlídku a k obnovené Kapli 14 pomocníků v nouzi(D4); v obci Zálužné se napojuje na stezku Dědictví břidlice.

Trasa E: ÚDOLÍM POTOKA HORNÍKU: hlavní spojka mezi obcí Čermná ve Slezsku a Zálužné; zastavení Černý důl(E1) přibližuje život letounů na třípatrovém hlubinném komplexu; ke spatření vstup do dolu s mohutnou úklonnou jámou; zastavení Starý důl(E2) v blízkosti zavalené štoly do spodního patra Černého dolu; k vidění starší povrchové dobývky a jámy; v okolí rozlehlé odvaly břidlic; Jezírko(E3) velký jámový lom na břidlici na odlehlém místě uprostřed hlubokých lesů; pokračuje údolím potoka Horníku k zastavení Barabové(E4) zabývajícím se osadou Barabů a výstavbou Kružberského tlakového přivaděče; dále se napojuje na stezku Dědictví břidlice.

K FRANTIŠKOVU DVORU: Z Čermné ve Slezsku a z trasy C vede spojka do Vítkova. Na spojce je u Klokočova altán "Pod Františkovým dvorem"
s tematickou zmínkou o chovu Slezského norika. Norika můžete vidět na Františkově Dvoře a může vás i povozit.

Provozovatel: SVČ Budišov nad Budišovkou

Otevírací doba: Volně přístupné