Obsah

Flascharův důl

Projděte se břidlicovým dolem

Důlní dílo z přelomu 19. a 20. století se nachází v lokalitě Nový Svět u Oder.

GPS: 49°38'47.123"N, 17°49'17.639"E

Odkaz do mapy

Flascharův důl

Historie Flascharova dolu

Historické důlní dílo Flascharův důl pochází z přelomu 19. a 20. století, kdy v oblasti Nízkého Jeseníku kulminoval rozmach břidlicového průmyslu. Na konci 19. století je ve statistikách slezského průmyslu uvedeno 52 činných závodů zabývajících se těžbou a zpracováním břidlice. V lokalitě Nový Svět nedaleko od Oder, ve které se nachází také Flascharův důl je evidováno 7 zaniklých důlních děl po těžbě břidlice.

Archivně doloženou těžbu břidlice ve Flascharově dolu lze datovat do 80. let 19. století, kdy se do Oder přestěhoval obchodník a pozdější majitel kamenolomu Gustav Mauler. Další vlastníci pozemků bývalých břidlicových dolů Johann Fadle a Stefan Foltas, pocházeli z blízké obce Veselí a provozovali nepříliš rozsáhlou těžbu břidlice pro stavební účely. Pravděpodobně nedostatek finančních prostředků na modernizaci dolu přiměl v roce 1898 vlastníky dolu k přenechání dolu do pronájmu hranickému podnikateli Aloisi Jamborovi. Avšak brzy na to vstupuje do břidlicového podnikání v lokalitě Nový Svět významný investor JUDr. Karel Flaschar, který důl kupuje, rozšiřuje jej a modernizuje. Johanna Fadle, bývalého vlastníka dolu jmenuje svým zástupcem.

JUDr. Karel Flaschar vyrazil poblíž stávajícího dolu novou štolu, která sleduje břidlicové ložisko a propojil tuto štolu s původním dolem 18 metrovým větracím komínem. Tato štola je v dochované důlní mapě nazvána „Štolou Hortenzie", což je křestní jméno manželky JUDr. Karla Flaschara. V blízkosti dolu byly vybudovány dřevěné baráky, které sloužily jako zázemí pro pracovníky dolu. Počet zaměstnanců dolu odhadujeme na 20 lidí. Pravděpodobně z této doby pochází jediná dochovaná fotografie břidlicového dolování na Odersku.

Po rozpadu Rakousko-Uherska se JUDr. Flaschar s rodinou odstěhoval do Štýrského Hradce a těžba břidlice v lokalitě Nový Svět zanikla. Johann Fadle, druhá významná osobnost oderského břidlicového dolování, uvádí ve sčítacích operátech v letech 1910 a 1921 jako svou pracovní činnost pouze zemědělství, nikoliv těžbu břidlice. Až do roku 1935 však zůstal vlastníkem pozemků, na kterých se důl nachází, což mu teoreticky umožňovalo těžbu provozovat. V roce 1946 byl v 79 letech vysídlen do Německa. Z dostupných zdrojů je zřejmé, že těžba ve Flascharově dolu byla ukončena ve 20. letech 20. století.

 

Více informací na www.flascharuvdul.cz

 

Naučná stezka K Flascharovu dolu

Naučná stezka K Flascharovu dolu

18 km od Vítkova - Nosným tématem naučné stezky je břidlicové hornictví. tvoří ji okruh o délce 3,5 km, první zastavení se nachází v polovině silnice z oder na Veselí. informace o břidlici, historii její těžby, historii starého důlního díla Flascharův důl, o životě v podzemí, lesnictví na odersku a dalších vlastivědných zajímavostech se dozvíte na 36 naučných panelech. trasa stezky je vedena převážně po nezpevněné lesní cestě, nabízí krásné výhledy do Moravské brány.

zobrazit v mapě
Flascharův důl

Flascharův důl

20 km od Vítkova - Bývalý břidlicový důl z přelomu 19. a 20. století je od roku 2020 zpřístupněn veřejnosti. Ve dvou horizontálních štolách jsou zachované těžební komory. V jedné z nich je dokonce viditelné odhalené čelo břidlicové vrásy. Delší návštěvnický okruh zahrnuje i lezení po žebřících původním větracím komínem. Prohlídku je vhodné rezervovat.

zobrazit v mapě