Obsah

Dědictví břidlice - Holubice

Hlavní budovou areálu je bývalý zájezdní hostinec, Morahäusel – Schenkhäusel, který tu stál už kolem roku 1750. Byl postaven nedaleko místa, kde stará zemská cesta, vedoucí z Opavy přes Melč a Budišov n. Bud. do Olomouce, překračovala brodem řeku Moravici. Formani před prudkým stoupáním ke Starým Těchanovicím rádi zastavili ve zdejším hostinci, kde mohli dopřát občerstvení sobě i svým koním. Čepovalo se tu pivo z panského pivovaru v Melči a zdejší kuchyně byla vyhlášená široko daleko.

Po roce 1811 vznikly nedaleko odtud lázně Janské Koupele, a tak se okruh návštěvníků hostince rozšířil také
o lázeňské hosty. S otevřením zdejších břidlicových dolů v první polovině 19. století začala poblíž hostince Morahäusel vznikat osada hornických domků. Hornické domky, německy nazývané Berghausy (dále berghausy), tak daly základ vzniku osady Sümpfenwald – Mokřinky.
 

OSADA MOKŘINKY

V místě dnešních Mokřinek stával od nepaměti u brodu přes řeku Moravici Melčský či Melecký mlýn. Prvně se mlýn zmiňuje v roce 1608, kdy se k „mustruňku“ u vrchnosti dostavil zdejší mlynář Gregor Schmied s mečem a oštěpem. Nedaleko mlýna při staré zemské cestě stál zájezdní hostinec Morahäusel. V gruntovnicích se mlýn poprvé uvádí roku 1765. Vlastnil ho Franz Richter, který jej později prodal mlynářské rodině Satků. V jejich vlastnictví tento „mlýn se dvěma složeními, pilou, olejnou a krupníkem“ zůstal až do konce 19. století. V té době jej koupil hrabě Camillo Razumovsky a vodní turbína ve mlýně sloužila k výrobě elektřiny pro jeho nedaleké lázně Janské Koupele a obce Mokřinky a Zálužné. Dnes budova bývalého mlýna slouží jako soukromý rekreační objekt. Vedle hornických domků roztroušených kolem břidlicových dolů začaly vyrůstat v první polovině 20. století také rekreační objekty, neboť blízkost lázní Janské Koupele činila zdejší oblast velmi atraktivní a pro letní hosty se stala velmi oblíbeným cílem.

 

GPS: 49° 49′ 55.285″N  17° 43′ 5.554″E

zobrazit v mapě

Kategorie

naučné stezky

Příloha