Obsah

Skatepark

Skatepark se nachází ve sportovním areálu a je ve správě Střediska volného času Vítkov.

Činnost ve skateparku je neorganizovaná a všechny osoby se vždy pohybují na vlastní nebezpečí.

Vstup do skateparku je zdarma.

Provoz skateparku je od 10:00 do 21:00 hodin.

Pro jízdu ve skateparku je nutné použití ochranných pomůcek (helma, chrániče kolen a loktů).

Děti ve věku do 14 let mohou zařízení skateparku používat pouze s ochrannými pomůckami a za doprovodu rodičů nebo jiného odpovědného zástupce staršího ve věku nad 18 let.

V případě těžkého úrazu je telefonní číslo na rychlou záchrannou službu 155.

V areálu a blízkém okolí je zakázáno kouření, konzumace alkoholických nápojů a jiných omamných či návykových látek.

 

Povinnosti všech návštěvníků skateparku jsou:

  • dodržovat pořádek a čistotu
  • chovat se ohleduplně tak, aby nezpůsobili svým chováním sobě ani nikomu ve svém okolí úraz
  • hrubě nepokřikovat
  • dodržovat kázeň

Při porušení provozního řádu budou dané osoby ze skateparku vyloučeny.

V areálu skateparku je zákaz malování a vylepování plakátů na překážky a okolí.

V případě zjištění závad na překážkách je zakázáno překážky používat!!!

Pokud návštěvník zjistí závadu, která ohrožuje bezpečnost nebo by bránila či jinak omezovala provoz skateparku, nahlásí toto provozovateli na tel. č.: 734 540 176, 734 540 224, 556 300 362, 605 55 11 36.

Na provoz skateparku a dodržování tohoto provozního řádu dohlíží správce tělocvičny.

 

GPS: 49° 46′ 29.913″N  17° 45′ 41.537″E

zobrazit v mapě

Kategorie

in-line brusle / skateboarding

Adresa

Husova ulice
74901 Vítkov