Obsah

Myslivost a rybolov

 

Rybářství a myslivost mají na vítkovsku široké možnosti realizace. Napomáhá k tomu překrásná krajina údolí řeky Moravice, ale také okolní kopce a lesy oderských vrchů a vítkovské vrchoviny.

 

Myslivost

Na území vítkovska se vyskytují bohaté stavy spárkaté zvěře. Jedná se o zvěř srnčí, jelení, daňčí, černou (prase divoké), popřípadě i mufloní.

Území Vítkovska je rozčleněno do 21 honiteb, z nichž dvě honitby jsou oborami.

Myslivost

Kontakty na jednotlivé zástupce uživatelů honiteb můžete získat na odboru životního prostředí MěÚ Vítkov - p. Foltis, tel.: 556 312 267, nebo ve veřejně přístupné internetové databázi honiteb ČR, na stránkách www.uhul.cz.

 

Rybolov

Možnosti rybolovu:

  • řeka Moravice (bílá i pstruhová voda)

  • místní nádrž Balaton (bílá voda)

  • nádrž Lobník na Kružberské přehradě (bílá voda – rybolov na speciální místní povolenku)

  • rybník Guntramovice (bílá voda)

  • řeka Budišovka (pstruhová voda)

Rybířství

Další možnosti rybolovu v okolí je na Slezské Hartě, západně od Vítkova asi cca 40 km a dále na Odersku – Emauzy, řeka Odra asi cca 18 km východně od Vítkova.

Prodej povolenek provádí místní organizace Českého rybářského svazu:

povolenky k rybolovu v ČR - tel. 603 545 298

povolenky k rybolovu Lobník - tel: 604 517 413