Obsah

Vodní sporty

Vítkov leží v členitém terénu Vítkovské vrchoviny, která náleží k celku Nízkého Jeseníku. Okolní krajina jevýrazně rozčleněna údolími dvou řek, hluboce zaříznutým údolím Moravice a údolím Odry.

 

Sjíždění Moravice

Na řece Moravici se nachází Kružberská přehrada, která slouží jako rezervoár pitné vody pro Opavsko a Ostravsko. Její výstavba, spolu s přilehlými chatovišti, výrazně poznamenala přirozený původní charakter krajiny.

Korytem Moravice se valí po jarním tání množství vody z okolních kopců. Již od jara je v oblasti místní části Podhradí čilý turistický ruch. Chatoviště se opět zaplňují, ti nejméně trpěliví vyrážejí do přírody již v době, kdy ještě na krajích lesa leží sníh.

V roce 1992 bylo údolí Moravice vyhlášeno přírodním parkem s názvem Moravice. Vzhledem k dobrým podmínkám je možno hlavně v jarních měsících, kdy je Moravice sjízdná, provozovat vodácké sporty.

 

Sjíždění Moravice

 

Otevírání řeky Moravice bývá většinou některý dubnový víkend. Přesný termín se stanovuje se dle situace na řece podle předpovědi dispečinku Povodí Odry. Během roku pak následuje několik organizovaných sjezdů řeky Moravice a sezóna se uzavírá opět o některém víkendu měsíce září.

 

Informace o sjízdnosti řeky Moravice naleznete na stránkách povodí Odry: www.pod.cz

Informace o organizovaných sjezdech řeky Moravice naleznete na stránkách spolku vodáků CAMPANULA: www.campanulavodaci.cz