Obsah

ZŠ a gymnázium v Komenského ulici

Na počátku školního roku 1945/1946 byla obnovena Masarykova měšťanská škola ve Vítkově, stav žactva po zápise byl 98, vyučovalo se ve čtyřech třídách. Za války byla budova školy využívána jako vojenský lazaret, proto byly nutné velké úpravy.

Ve školním roce 1948/1949 měla škola již 308 žáků (76 % přistěhovalců), osm pedagogů, vyučovalo se v šesti třídách. O prázdninách byla budova školy pronajata Ústřední péči o mládež v Ostravě, která ji použila pro prázdninovou ozdravovnu ostravských dětí.

Ve školním roce 1951/1952 byly zřízeny zvláštní třídy pro řecké a makedonské děti z dětského domova v Klokočově. V tomto školním roce byla zkrácena vyučovací hodina z 50 na 45 minut.

Od 1. ledna 1961 škola nese název ZDŠ (Základní devítiletá škola) a SVVŠ (Střední všeobecně vzdělávací škola). Základní povinné vzdělání je devítileté pro všechny děti.

Od 1. září 1961 byla zřízena jedna třída Zvláštní školy.

Dne 1. září 1964 došlo ke změně organizace školy a jejího obvodu. Škola byla rozdělena na ZDŠ a SVVŠ. Poněvadž stávající budova oběma školám nedostačovala, byla pro žáky 1. - 5. ročníku pronajata budova Domova mládeže n. p. Hedva na Těchanovické ulici. Žáci těchto ročníků měli směnné vyučování, docházeli do Školní družiny na Hřbitovní ulici a do školní jídelny, která byla v suterénu budovy na Komenského ulici.

Ve školním roce 1971/1972 byl tento neutěšený stav školy částečně vyřešen otevřením nové školní jídelny a školní družiny umístěné vedle budovy školy.

Školní rok 1976/1977 byl zahájen mimořádně slavnostně za přítomnosti zástupců města a zástupců z podniku VAKUS. Byla otevřena nová přístavba zdejší školy.V budově bylo deset učeben, osm kabinetů, velký šatnový prostor a příslušenství.

Ve školním roce 1982/1983 byla zavedena osmiletá povinná školní docházka a název školy byl změněn na ZŠ (Základní škola).

Ve školním roce 1984/1985 bylo zapsáno 467 žáků. Deset učeben v nové přístavbě školy bylo nedostačujících, proto dvě třídy žáků dojížděly autobusovou linkou do Klokočova, jedna třída se vyučovala v budově Gymnázia a tři třídy v budově školní družiny, dílny školy byly zcela nevyhovující (umístěny v suterénu Gymnázia), tělocvična patřila Gymnáziu, práce dívek se vyučovaly na ZŠ na Opavské ulici. Škola velmi trpí značným roztříštěním učeben, a proto bylo rozhodnuto zahájit stavbu nového školního pavilonu.

Ve školním roce 1986/1987 byla budova školy předána Gymnáziu, přístavba se tedy stala hlavní budovou ZŠ. 3. června 1987 začala výstavba nového školního pavilonu.Nový moderní pavilon byl škole předán 4. září 1989. 

 

GPS: 49° 46′ 39.113″N  17° 45′ 27.064″E

zobrazit v mapě

Kategorie

jiné zajímavosti

Adresa

Komenského 754
74901 Vítkov