Obsah

Ostatní zajímavosti ve městě

Budova bývalého gymnázia

Budova bývalého gymnázia

Roku 1923 byla ve Vítkově zřízena česká mateřská škola a obecná škola. V roce 1929 zde nechal stát postavit novou budovu české menšinové obecné a měšťanské školy, jejíž plány zhotovil pražský umělecký architekt Miroslav Babuška.

zobrazit v mapě
Budova elektrárny

Budova elektrárny

Městská elektrárna byla postavena v roce 1922.

zobrazit v mapě
Budova spořitelny

Budova spořitelny

V roce 1931 byla podle plánů vypracovaných dr. Arnoldem Karplusem postavena budova městské spořitelny a poštovního úřadu. Pro lepší přístup k této budově byla následujícího roku provedena regulace říčky Čermné.

zobrazit v mapě
Bývalá ZŠ v Opavské ulici

Bývalá ZŠ v Opavské ulici

Budova školy byla postavena ve dvou etapách. Přední část dvoupatrového objektu byla stavěna v letech 1875-1876 stavitelem Kabellou. Sídlila tu původně obecná a měšťanská německá škola. Pro veliký počet dětí došlo k rozšíření této školy. Přístavbu provedl roku 1900 vítkovský stavitel Julius Dittel. Před školou byla roku 1924 postavena mramorová socha švýcarského pedagoga Jana Jindřicha Pestalozziho, dílo akademického sochaře Josefa Obetka, vystřídala tak původní sochu Josefa II. z roku 1886.

zobrazit v mapě
Kaplička v Budišovské ulici

Kaplička v Budišovské ulici

Kaple spolu s dřevěným křížem a vzrostlými lipami stojí na okraji sídliště. Bývá přístupná pouze v době církevních svátků.

zobrazit v mapě
Kaplička v Opavské ulici

Kaplička v Opavské ulici

Kaplička v Opavské ulici se nachází na území bývalé Horní Vsi (směr Podhradí). Dnes je přístupná pouze v době církevních svátků.

zobrazit v mapě
Nemocniční budovy v parčíku

Nemocniční budovy v parčíku

První zmínky o stavbě zámečku v Horní Vsi jsou z druhé poloviny roku 1713 a stavba byla započata pro početnou rodinu Františka Karla Wipplara, který se později stal majitelem Vítkova.

zobrazit v mapě
Památná lípa

Památná lípa

Památná lípa velkolistá u malého parčíku ve Vítkově je evidovaná v ústředním seznamu ochrany přírody. Za památný strom ji vyhlásila Rada ONV v Opavě dne 14. 1. 1972.

zobrazit v mapě
ZŠ a gymnázium v Komenského ulici

ZŠ a gymnázium v Komenského ulici

Na počátku školního roku 1945/1946 byla obnovena Masarykova měšťanská škola ve Vítkově, stav žactva po zápise byl 98, vyučovalo se ve čtyřech třídách. Za války byla budova školy využívána jako vojenský lazaret, proto byly nutné velké úpravy.

zobrazit v mapě