Obsah

Bývalá ZŠ v Opavské ulici

Budova školy byla postavena ve dvou etapách. Přední část dvoupatrového objektu byla stavěna v letech 1875-1876 stavitelem Kabellou. Sídlila tu původně obecná a měšťanská německá škola. Pro veliký počet dětí došlo k rozšíření této školy. Přístavbu provedl roku 1900 vítkovský stavitel Julius Dittel. Před školou byla roku 1924 postavena mramorová socha švýcarského pedagoga Jana Jindřicha Pestalozziho, dílo akademického sochaře Josefa Obetka, vystřídala tak původní sochu Josefa II. z roku 1886.

Po skončení 2. sv. války a odsunu Němců nastal příliv českého obyvatelstva. Ve školním roce 1946/47 se stala škola na Opavské ulici českou obecnou školou – do července 1946 sloužila jako odsunové středisko pro Němce.

Od roku 1949 do roku 1960 byl Vítkov okresním městem. Již koncem roku 1948 zabral ONV ve Vítkově přední část budovy školy na Opavské ulici pro své kanceláře. Národní a později Osmiletá střední škola tak velmi postrádala prostory pro vyučování. Teprve po dostavbě ústřední budovy úřadů v roce 1959 byla tato část budovy opět uvolněna pro potřeby školství.
V polovině 50. let byly na škole vyučovány řecké děti, které byly dočasně umístěny v dětském domově v Klokočově.

V 60. letech byla provedena generální oprava školy: výměna oken, dveří, elektroinstalace, položení parket, úpravy šaten, výstavba kotelny ÚT, výměna střešní krytiny.

Revoluce v roce 1989 přinesla zásadní změny i v našem školství. Škola se po mnoha letech přihlásila k odkazu svého bývalého žáka Jana Zajíce, který dne 25.2.1969 obětoval na protest proti okupaci republiky vojsky Varšavské smlouvy svůj život. Jeho pohřeb byl vypraven 2.3.1969 z budovy školy, v roce 1991 pak byla na škole slavnostně odhalena busta Jana Zajíce, dílo architekta Gottharda Jandy. V roce 1992 vzniká při škole Nadace Ceny Jana Zajíce.

V roce 2000 byla po zdlouhavých jednáních provedena oprava fasády školy.

GPS: 49° 46′ 39.726″N  17° 45′ 12.195″E

zobrazit v mapě

Kategorie

jiné zajímavosti

Adresa

Opavská 22
74901 Vítkov