Obsah

Přírodní zajímavosti

Rašeliniště Kamenka

Rašeliniště Kamenka

Asi 2 km severně od Kamenky v nadmořské výšce 470 – 480 m n. m. se na Prameništi Pekelného potoka nachází rašeliniště, které je jedním z posledních v této oblasti. Rašeliniště jsou obecně významným krajinným prvkem, zasluhujícím si naši ochranu a pozornost.

zobrazit v mapě
Přirodní památka Na Čermence

Přirodní památka Na Čermence

Ve svahu po levé straně klokočovské zastávky se nachází málo známé chráněné krajinné území „Na Čermence“, dříve přírodní rezervace. Od roku 1990 má území status přírodní památky.

zobrazit v mapě
Lipová alej

Lipová alej

Alej je výraznou místní dominantou a unikátním prvkem v Moravskoslezském kraji. Úzce souvisí s bývalým zámkem v Dubové. Je jedinečná ve způsobu pěstování a tvarování stromů. V současné době roste v aleji 61 stromů. Pro svou výjimečnost byla alej v roce 2003 zaregistrována jako významný krajinný prvek. V roce 2014 byl v aleji zaznamenán výskyt zvláště chráněného brouka páchníka hnědého, který je silně ohroženým druhem.

zobrazit v mapě
Přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku

Přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku

Vrásový soubor u Klokočůvku, zvaný též Dračí skála (podle draka, který sídlí v malé jeskyňce ve skále), byl vyhlášen přírodní památkou v r. 1998. Jedná se o přirozeně odkrytou skálu, na které vidíme vrásovou strukturu kulmských břidličnatých hornin.

zobrazit v mapě
Přírodní rezervace Valach

Přírodní rezervace Valach

Přírodní rezervace, kterou tvoří přirozené 90 – 140 leté bučiny rostoucí na příkrých svazích nad údolím řeky Moravice, je součástí Přírodního parku Moravice. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1969 na rozloze 14,60 ha.
Hlavním předmětem ochrany je bukový les o stáří 90 – 140 let.

zobrazit v mapě
Hlavní skála

Hlavní skála

12 km od Vítkova - Skalní stěna vysoká až 50 metrů je tvořená horninou zvanou břidličnatá droba a je hodně vyhledávaná horolezci.

zobrazit v mapě