Obsah

Tovární budovy – dnešní Lanex a.s., pobočka Vítkov

V roce 1733 bylo ve Vítkově 27 řemeslnických mistrů, kteří se organizovali do tří specializovaných cechů (soukeníci, pláteníci a obuvníci) a jednoho sdruženého cechu.

V roce 1863 byla vídeňskou firmou Imlauer založena v nájemném domě na náměstí tkalcovna, v níž pracovalo 40 tkalců na ručních stavech.

V roce 1874 převzala tento podnik firma Friedmann. Výroba vzrostla tak, že v roce 1876 pracovalo mimo tovární objekt ještě 400 domáckých tkalců.

Roku 1877, kdy byla ve Vítkově postavená nová tovární budova pro tkalcovství. Další rozšíření toho závodu následovalo v roce 1881 a v roce 1899.

V roce 1891 přechází podnik na firmu Siegmund Trebitsch a syn.

V roce 1906 má podnik již 840 mechanických stavů. Celá továrna byla zařízena na výrobu hladkého listového zboží. Nejvíce se tkal taft, který byl dobrým vývozním artiklem.

V důsledku arizace byla na Trebitschovu továrnu zavedena nucená správa.Propuštěni byli čeští zaměstnanci. Nuceným správcem továrny byl jmenován její bývalý prokurista Alfred Isenring, který ji později odkoupil. Výroba závodu byla zčásti přeměněna na válečnou produkci – obráběly se zde granáty a vyrábělo padákové hedvábí.
Také firma Hikra, ve které se tkala mlynářská plátýnka, musela svou výrobu přeorientovat na výrobu a šití padáků.

Po 2. světové válce spadal vítkovský závod pod národní správu a jmenoval se – Vítkovské tkalcovny hedvábí. Správcem byl jmenován Jaroslav Král, který zde pracoval již před válkou.
Roku 1946 byla podnik včleněn do Tkalcoven hedvábí národního podniku Praha, později Henap.

Roku 1991 dochází k útlumu výroby a koncem roku se výroba se výroba zastavila úplně.
V březnu 1992 byla v těchto budovách založena firma KATEX a v lednu 1995 byly prostory pronajaty firmě Lanex Bolatice.

 

GPS: 49° 46′ 41.401″N  17° 45′ 5.789″E

zobrazit v mapě

Kategorie

jiné zajímavosti

Adresa

Wolkerova
74901 Vítkov