Zawartość

Drzewa pamiątkowe

 

Lipa szerokolistna

Březová, u kościoła

Dąb letni

Březová, przy drodze polnej, po prawej stronie strumienia Gručovickiego

Dąb letni

skraj lasa pomiędzy gminą Čermną a Novými Těchanovicami

Lipa drobnolistna

 „Złota lipa“

Lipa szerokolistna

Guntramovice, na południe od gminy

Dąb letni

Guntramovice, przy drodze polnej ok. 500 m na północ od gminy

Dąb letni

Guntramovice, przy drodze polnej ok. 500 m na północ od gminy