Obsah

Dědictví břidlice - Ruiny

FENOMÉN TECHNICKÉ RŮZNOSTI - Každý břidlicový důl a lom v době své činnosti byl jedinečnou ukázkou technického řešení způsobu dobývání. Tato jedinečnost vycházela především z různosti břidlicových ložisek, jejich směru a uložení, ze samotné geomorfologie terénu a návazného řešení.

Technické řešení bylo také ovlivněno velikostí parcely, kterou majitel dolu vlastnil, a samozřejmě dobou, ve které byla na dole či lomě břidlice dobývána. Taktéž řešení technického zázemí dolu bylo závislé na uvedených podmínkách a bylo řešeno různorodě. V celém Nízkém Jeseníku je možné vysledovat stopy po těžbě, a to v podzemí i na povrchu.

V místech dobývání zpravidla nacházíme ruiny technických budov. Téměř u každé dobývky se v bezprostřední blízkosti nacházely přístřešky rumpálů, vrátků, později budovy těžních strojů s parními kotelnami a motorovými strojovnami, odkud se poháněly dopravní prostředky v podobě skipů, důlních vozíků, zavěšených plošin a později klecí. O kus dál stály jednoduché dřevěné přístřešky, ale i složité zděné budovy sloužící jako štípárny břidlice. V letním období štípači pracovali také přímo na haldách, aby odpad ze štípání nemusel být dále převážen. 

V Pollakově štole naopak známe dílnu v podzemí, přímo na výrubní komoře, kde se pracovalo především v zimním období a odkud byl vyvážen na povrch již hotový výrobek. Od dob zavedení těžby odstřelem nalézáme různá řešení skladů trhavin a rozbušek. Sklad trhavin byl budován v odlehlých opuštěných chodbách dolu, ale i na povrchu a sestával z různých bezpečnostních prvků, například dveří, speciálních lamp aj. Sklad rozbušek a zápalnic byl budován odděleně na povrchu, zpravidla z jedlového protipožárně impregnovaného dřeva. 

Od dob svícení elektrickými lampami byly budovány také baterkárny, kde se dobíjely elektrické zdroje.

 

BUDOVY A ŘEMESLA

K větším dolům zpravidla náležely truhlářské, tesařské, kovářské a zámečnické dílny. V těchto dílnách byly vyráběny a udržovány potřebné nástroje k dobývání. Důlní kovář zde brousil špičáky, motyky, krumpáče, kul špice majzlíků a dlát, opravoval lopaty, opravoval složité hřídele a ložiska vozů i strojů aj. Tesař chystal důlní výdřevy, opravoval dřevěné vozíky, stavěl jednoduché přístřešky štípáren a prováděl řadu dalších činností. V pozdějších dobách, kdy do dolu byla zavedena elektřina, přibyla další profese důlního elektrikáře a s ní elektrikářská dílna, kde se součástky opravovaly a udržovaly. Ve větších břidlicových závodech stály dílny na zpracování břidlice – řezárny, brusírny aj., kde se ze suroviny vyráběla řada výrobků – brusy, brousky, řezané obklady a dlažby, tabulky na psaní, broušené výrobky aj. Typický charakter mívaly také správní budovy dolů.

 

PŘÍKLAD SESKUPENÍ PRACOVNÍKŮ A PROFESÍ V BŘIDLICOVÉM DOLE
(podle důlní knihy dolu Nové Těchanovice

– Pollakova štola v roce 1950):
Osazenstvo v dole: 1 důlní dozorce a současně střelmistr, 3 horníci, 2 pomocní horníci, 2 vozači.
Osazenstvo na povrchu: 1 strojník, 1 hlídač.
Osazenstvo výroby: 5 štípačů.
Celkem tedy v dole pracovalo 15 pracovníků.

 

PŘÍKLAD MNOŽSTVÍ VÝROBY A SPOTŘEBY

Za měsíc březen 1950 bylo vytěženo 377 vozů surové břidlice a 392 vozíků odpadu.
Z toho vyrobeno 633 sáhů pokrývačské břidlice

Spotřebováno bylo:

  • donarit 55 kg

  • rozbušek 200 ks

  • střelného prachu 2,5 kg

  • zápalnic 50 věnců

  • karbidu 140 kg

  • kovářského uhlí 20 kg

  • autooleje 40 l

  • nafty 250 l

  • benzinu 10 l

  • ložiskového oleje, kolomazi a vaseliny po 1 kg.

 

GPS: 49° 48′ 53.376″N  17° 42′ 33.728″E

zobrazit v mapě

Kategorie

naučné stezky