Zawartość

Informacje podstawowe

Miasto Vítkov leży w rozczłonkowanym terenie podgórza vitkovskiego (Vítkovské vrchy), które jest częścią Niskich Jesioników. Średnia wysokość nadmorska wynosi 480 metrów, najwyższy szczyt w okolicy nazywa się Horka (603 m) i znajduje się nad miejscowością Klokočov (ok. 2 km od Vítkova).

 

Město Vítkov

Ciekawa okoliczna kraina jest wyraźnie podzielona dolinami dwóch głównych rzek, Moravicy i Odry. Przez region przebiega kilka szlaków turystycznych. Cały teren jest bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym, jest przedmiotem ożywionego ruchu turystycznego, a w zależności od niego również udoskonalania usług i miejsc zakwaterowania. W okresie miesięcy letnich dzięki turystyce ilość mieszkańców zwiększa się kilkakrotnie. Ze względu na unikatowe wartości krajobrazu i unikalną faunę i florę, nie do końca dobrze zbadane, region Vitkovski jest stałym przedmiotem zainteresowania przyrodoznawców. Godne uwagi jest także występowanie morawickich łupków posidoniowych, wydobywanych w wielu miejscach w przeszłości i w dniu dzisiejszym.