Zawartość

Historia

Miasto Vítkov zostało założone wraz z zamkiem Vikštejnem, prawdopodobnie w 2. poł. XIII wieku, przez Vítka z Kravař. Pierwsza wzmianka pisemna pochodzi z roku 1301. W 1523 roku król Ludwik Jagielloński udzielił miastu Vítkov prawo corocznych targów. Miasto wraz z zamkiem Vikštejn i okolicznymi miejscowościami przechodziło do rąk różnych właścicieli, wśród których byli głównie Bírkowie z Násile, Planknarowie z Kynšperka i Oderscy z Lídeřova.

W latach 1713-1714 ówczesny właściciel posiadłości vitkovskiej F.K. Wipplar z Ulschitz zarządził wybudować barokowy pałacyk w Horní Vsi koło Vítkova (później część terenu szpitala). W 1776 roku zamek Vikštejn opustoszał, wkrótce popadł w ruinę.

Vikštejn

W 1802 roku posiadłości vitkovskie kupił Emanuel Záviše z Osenic, a w 1875 roku kupiło je samo miasto Vítkov. Już wtedy znajdował się tutaj Urząd Miejski, a miasto było częścią powiatu Opawa.

W połowie XIX wieku do Vítkova przyłączono dalsze miejscowości.

Od 1850 roku Vítkov stał się siedzibą sądu rejonowego, posterunku żandarmerii i urzędu podatkowego. Od 1868 roku powiat sądowy Vítkov stał się częścią powiatu opawskiego.

W dniu 15 października 1891 r. oddano do eksploatacji linię kolejową Suchdol – Budišov, wiodącą przez Vítkov. Na początku XX wieku wybudowano sieć kanalizacyjną i uporządkowano chodniki, a miejskie oświetlenie elektryczne po raz pierwszy rozświeciło się na Boże Narodzenie 1904 roku.

W okresie międzywojennym zbudowano dalsze ważne budynki - salę gimnastyczną, kino, kasę oszczędności.

Vítkov został wyzwolony w końcowej fazie II wojny światowej w dniu 4 maja 1945 r., i poniósł znaczne szkody.

Zniszczona została na przykład południowa i wschodnia strona rynku. Wysiedlono obywateli narodowości niemieckiej, a miasto zasiedlali nowi osiedleńcy.