Obsah

Tipy na výlety

 

Výlet vlakem oderskou kotlinou

Městem Vítkovem prochází zajímavá železniční trať č. 276 ze Suchdola nad Odrou do Budišova nad Budišovkou. Je dlouhá 39 km a prochází údolím řeky Odry, Oderskou kotlinou, městem Odry, Vítkovem a údolím říčky Čermné, Vítkovskou vrchovinou a údolím říčky Budišovky až do Budišova nad Budišovkou.
V následujícím textu vám stručně nabízíme seznam zajímavosti kolem železniční tratě, jejichž návštěva či prohlídka by vás mohla zaujmout. Přejeme vám příjemnou jízdu vlakem a nevšední zážitky z Nízkého Jeseníku.

Výlet vlakem

 

Suchdol nad Odrou:

Pamětní deska na nádraží, CHKO Poodří, katolický kostel s farou a hřbitovem, evangelický kostel, 2 muzea , pamětní deska J.Á. Komenského

Odry:

Městská památková zóna v centru města s řadou památkově chráněných měšťanských domů, kostel sv. Bartoloměje, hodnotný bývalý zámecký park, možnost koupání v řece Odře, na koupaliště v Odrách a možnost rybolovu v řece Odře, přírodní památka „Stříbrné jezírko“ u Jestřábí, přírodní park Oderské vrchy. V místní části Pohoř se nachází rozhledna Olšová.

Loučky:

Vodní mlýn Wesselský

Jakubčovice nad Odrou:

Kamenolom (těžba od roku 1876), dřevěná zvonička ze 17. stol. s pamětní tabulkou na návsi, přírodní rezervace „Suchá Dora“.

Heřmánky:

pramen „Jubileum Quelle“, „Švédská skála“ – břidlicový ostroh nad řekou Odrou u železniční zastávky (hradiště, výhled do údolí řeky Odry).

Klokočůvek:

„Vrásový soubor u Klokočůvku“, chatová oblast u poutního místa Panny Marie ve Skále,

Klokočov:

technická zajímavost – vodní jeřáb s vodojemem, budova železniční zastávky – terénní základna ZO ČSOP Odry

Vítkov:

Farní a hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie, na hřbitově je pochován Jan Zajíc, socha švýcarského pedagoga J. H. Pestalozziho před školou v Opavské ulici, socha sv. Marka před novogotickým kostelem, socha sv. Floriana u farní zahrady, sportovní areál (minigolf, tenis. kurty, hřiště), autokempy s možností koupání v Podhradí (5 km v údolí Moravice) a u Vítkovského Balatonu (2 km), nad Podhradím zřícenina hradu Vikštejna (založen Vítkem z Kravař v 1. pol. 13. stol.), možnost rybolovu.

Čermná ve Slezsku:

Farní kostel sv. Markéty se hřbitovem, před kostelem socha sv. Jana Nepomuckého a kamenný kříž, v údolí říčky Budišovky chatoviště „Čermenský mlýn“ se zaniklými štolami a odvaly po těžbě břidlic, severozápadně v lesích přírodní památka Černý důl – zimoviště netopýrů v opuštěném dolu po těžbě břidlice.

Kružberská přehrada:

Vodárenská nádrž na pitnou vodu na řece Moravici, pod hrází cvičné horolezecké skály a rekreační oblast, turisticky značené trasy údolím Moravice do Jánských Koupelí, Podhradí a do Hradce nad Moravicí.

Budišov nad Budišovkou:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Muzeum břidlice s barokním kamenným mostem a se sochou sv. Jana Nepomuckého, autokemp s přírodní nádrží na koupání, zřícenina hradu Vildštejna (4 km).

 

Výlet na Maria Talhof

Trasa: Vítkov – Podhradí – Vikštejn – Dubová – Radkov – Podhradí - Annino Údolí – Podhradí – Vítkov

Délka trasy: 25 km

Maria Talhof

Z Vítkova se vydáte směrem na Podhradí po modré značené turistické trase. V obci Podhradí, pod kapličkou mezi ploty, se napojíte na skalnatou cestičku a budete stoupat nahoru ke zřícenině hradu Vikštej, odkud je krásný výhled do údolí Moravice.

Doporučujeme prohlídku zříceniny hradu Vikštejn a po ní se vrátíte na hlavní cestu a pokračujete dále po modré do Radkova. Modrá značka nás dovede až na poutní místo Maria Talhof.

V případě, že nechcete pokračovat dále pěšky, dojdete po žlutě značené stezce do Melče, odkud se můžete vrátit zpět do Vítkova autobusem. Při vstupu do obce si všimněte pěkného zámečku (dnes dětský domov) s krásným parkem.

Ti z vás, kteří si chtějí projít celou trasu, pokračují opačným směrem po žluté podél Melčského potoka kolem Kamenného moře k údolí Moravice. Tady žluté značení končí. Napojíte se na červeně značenou trasu a pokračujete směrem Annino Údolí – Podhradí. V Annině Údolí budete po levé straně míjet soukromou farmu a po pravé straně lom, jehož činnost byla ukončena.

V Podhradí se můžete rozhodnout, zda poslední kus cesty zdoláte „po svých“ nebo do Vítkova vyjede autobusem.

 

Výlet na Kružberskou přehradu, Velké sedlo

Trasa: Vítkov – Podhradí – Zálužné – Jánské Koupele – Kružberk - Satoňovice Čermná ve Slezsku – Vítkov

Z Vítkova se vydáte směrem na Podhradí po modré značené turistické trase. V obci Podhradí se napojíte na červeně značenou turistickou trasu a proti proudu řeky Moravice se vydáte směr autokemp a Zálužné. Budete procházet kolem řeky Moravice po lesní úzké cestičce. Tento úsek trasy je náročný, kamenitý a místy dost strmý. Nedoporučujeme absolvovat s malými dětmi nebo kočárky. Ze Zálužné pokračujte stále po červené trase do Jánských Koupelí a dále do obce Kružberk. Touto obcí projdete a po červené trase budete procházet kolem chatoviště, kolem Velkého sedla a cvičných horolezeckých skal až na hráz. Dále pokračujte po hlavní silnici do Svatoňovic. Zde můžete nasednout na vlak nebo autobus a vydat se směrem na Budišov nad Budišovkou nebo Vítkov.

Kružberská přehrada

Úsek trasy z Vítkova přes Podhradí až na Kružberskou přehradu vede převážně po lesních a polních cestách. Budete procházet malebným údolím řeky Moravice.

 

Jánské Koupele

Bývalé lázně s pramenem uhličité minerálky s vysokým obsahem železa. V dnešní době se lázně nevyužívají a prameny jsou zastaveny. Oblast je velkým rekreačním letoviskem v překrásném údolí řeky Moravice.

Kružberská přehrada

Vodárenská nádrž na řece Moravici byla vybudována v letech 1948 – 1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Betonová hráz vysoká 32,6 m je založena do skalního podloží tvořeného kulmskými břidlicemi, drobami a slepenci. Součástí vodního díla je i zemní sypaná hráz o výšce 19,6 m, na pravostranném přítoku Lobník, sloužící k zachycení splavenin. V povodí nádrže jsou z důvodu uchování vhodné jakosti vody stanovena pásma hygienické ochrany.

 

Výlet do muzea břidlice Budišov nad Budišovkou

Trasa: Vítkov – Klokočov – Klokočůvek – Hadinka – Čermenský mlýn – Budišov nad Budišovkou a zpět vlakem nebo autobusem

Z Vítkova se vydáte kolem vlakového nádraží po hlavní cestě do obce Klokočov a následně směrem na Františkův Dvůr. Budete procházet polními cestičkami a serpentinami sejdete do obce Klokočůvek. V této malé vesničce se nachází poutní místo Mária ve skále. Dále půjdete po modré značce směrem na Hadinku. Pokračujete -li dále, budete procházet kolem Čermenského mlýna a údolím řeky Budišovky se dostanete až do městečka Budišov nad Budišovkou.

Muzeum břidlice

Celá trasa vede po modře značené turistické trase a vede překrásnými údolími řek Odry a Budišovky po lesních a polních cestách. Budete míjet opuštěné štoly po těžbě břidlice. V cíli své cesty můžete navštívit v Budišově nad Budišovkou Muzeum břidlice (www.budisov.eu, www.krajinabridlice.cz). Z Budišova nad Budišovkou se můžete do Vítkova vrátit pěšky, autobusem nebo vlakem.

 

Výlet na zámek v Hradci nad Moravicí

Trasa: Vítkov – Podhradí – Annino Údolí – Žimrovice – Hradec nad Moravicí

Zámek v Hradci nad Moravicí

Z Vítkova se vydáte směrem na Podhradí po modré značené trase. Za obcí Podhradí v první serpentině se napojíte na červeně značenou turistickou trasu a pokračujete dále do Anina údolí. Budete procházet kolem slepičí farmy, půjdete lesními cestičkami nad Větřkovským mostem, nad Rybářskou chatou, nad Meleckým údolím až do Žimrovic. Celou cestu Vás bude provázet tok řeky Moravice a krásná malebná příroda této krajiny mikroregionu Moravice. Z Žimrovic se můžete vrátit do Vítkova autobusem, nebo ještě pokračovat dále do Hradce nad Moravicí stále po červené značce, odkud také jeden autobus směr Vítkov. V Hradci nad Moravicí stojí za shlednutí místní zámek (www.zamek-hradec.cz)

 

Annino údolí

Bývalá továrna na lepenku s vodní elektrárnou a zajímavým vodním náhonem, kterou založil roku 1866 bývalý majitel vítkovského panství Antonín, svobodný pán Záviš. Dnes je zde soukromá farma.

Žimrovice

Papírenský splav, který nechal vybudovat podnikatel Weisshuhn. Nejdříve rozvíjel výnosný obchod s řezivem a dřívím, kterého bylo v rozsáhlých lesích dostatek, a podél řeky přestavěl vodní mlýny na pily. Později zřídil továrničku na lepenku v Annině údolí. Dalším záměrem byla vlastní papírna v Žimrovicích. Pod Kozím hřbetem byl proražen tunel 4 –5 metrů široký. Na 3,6 km dlouhém náhonu ve skalnatém svahu, který dodnes přivádí vodu k papírně, je vybudován papírenský splav, tři vodní tunely a několik akvaduktů. Náhon se využíval k plavení dřeva, byla na něm vybudována elektrárna zásobující město Opavu i okolí proudem. Celé vodní dílo (splav i náhon) je zapsáno do seznamu technických památek.

 

Rozhledna Halaška na kopci Kopřivná u Budišova nad Budišovkou

Víte, že bude brzy otevřena (konec června) nová rozhledna v našem okolí? Chcete se o ní něco dovědět a zvládnout všech 153 schodů?

Rozhledna Halaška je 29 m vysoká, je součásti sítě vyhlídkových míst ve Slezsku, jež propojí společná trasa. Místní ji pojmenovali Halaška, podle Budišovského rodáka a astronoma. Rozhledna má ocelovou čtyřbokou konstrukci v šedivé barvě. Tedy v barvě břidlice, která je pro zdejší kraj typická. Střecha pyramidálního tvaru je pokryta solárními kolektory, které zajišťují napájení pro signalizaci na vrcholu rozhledny.

Z vyhlídkového ochozu se otevírají fantastické rozhledy. Lze spatřit okolní obce, Hrubý Jeseník s vrcholkem Roudný, panorama Oderských vrchů a Beskyd, potok Lobník i hladinu přehrady Kružberk.

 Je umístěna na vrcholu kopce Kopřivná(641 m.n.m.), severovýchodně od Budišova nad Budišovkou, asi dva kilometry od sportovní haly. Pod vrchol rozhledny vede cyklotrasa 6146 a evropská dálková trasa E3.

K rozhledně se lze dostat po červené značce vedoucí z Budišova k zaniklému hradu Vildštejn v údolí Moravice a pak po lesní cestě  a nebo po zpevněné cestě a cyklostezce z Budišova nad Budišovkou do Dvorců a pak dále po lesní cestě a lesní pěšině.