Zawartość

Szlaki edukacyjne

 

NS Dziedzictwo łupku

 

Naučná stezka Dědictví břidlice

 

Całkowita długość ścieżki edukacyjnej wynosi ok. 7 km. Jej początek i koniec znajdują się w ośrodku RS Bílá Holubice. Na trasie ścieżki znajduje się 15 przystanków z ogólnie 21 tablicami informacyjnymi i 3 miejscami wypoczynku. Ich teksty są w języku czeskim i polskim.

Ścieżka edukacyjna prowadzi głównie po drogach leśnych i polnych, ewentualnie po szosie. Jest więc odpowiednia także dla rodzin z dziećmi. Tylko jeden krótki odcinek prowadzi po łące. Na terenie kopalni Nittmanna są w dwu miejscach ostre stromizny. Te można jednak bezpiecznie obejść. Na dwu odcinkach trasa prowadzi po tej samej drodze w obu kierunkach.

Trasę ścieżki edukacyjnej pokazują kołki - drogowskazy. Na nich są obok strzałki podającej kierunek dalszej drogi także numery dalszego przystanku. Na każdej tablicy informacyjnej jest mapa orientacyjna z wyznaczeniem miejsca, na którym się znajdujesz. Ze względu na kształt trasy, przejście ścieżki edukacyjnej można dowolnie zmienić.

 

NS Nýtek

Ścieżka dla pieszych rozpoczyna się i kończy w osadzie Nýtek. Zarządcą ścieżki są LČR, s. p., LS Vítkov.

Naučná stezka Nýtek

 

Długość wynosi 2,4 km. Ścieżka jest ukierunkowana przede wszystkim na przyrodę, jest mniej wymagająca a powierzchnie nie jest utwardzona. Szlak nie jest znaczony. W okresie zimowym jest w wypadku pojawienia się pokrywy śniegowej niedostępna. W ramach trasy można zobaczyć były kamieniołom.

 

NS Školní stezka

Szkolną ścieżkę edukacyjną zbudowała w roku 2012 Szkoła podstawowa Vítkov, ul. Komenského.

Školní naučná stezka

 

Szlak jest długi 7 km i ma 8 przystanków. 

 

Szlak łupku

Jest publicznie dostępną ekspozycją plenerową. Jej długość wynosi ok. 50 km i jest podzielona na 5 wzajemnie połączonych tras i okręgów oznaczonych jako trasy A – E. Trasy łączą dalsze ścieżki edukacyjne oraz cele turystyczne w Kraju łupku. Zajmuje się głównie wydobyciem łupku i przechodzi przez wiele pięknych lokalizacji byłego wydobycia. Ścieżka jest przeznaczona dla turystów pieszych i kolarzy.

Więcej informacji na www.krajinabridlice.cz

 

Břidlicová stezka