Zawartość

Szlaki edukacyjne

 

NS Dziedzictwo łupku

Przed absolwowaniem ścieżki edukacyjnej polecamy obejrzeć wystawę Imaginarium łupków, znajdującą się w obiekcie RS Bílá Holubice.

 

Godziny otwarcia Imaginarium podczas wakacji letnich:

Wtorek, środa, piątek             w godz. 12.00 – 16.00

Sobota, niedziela, święta         w godz. 12.00 – 17.00

Poniedziałek i czwartek wyłącznie na podstawie uprzedniego porozumienia telefonicznego

Imaginarium - 15 KCZ, dzieci do lat 6 za darmo

Naučná stezka Dědictví břidlice

 

Dla zainteresowanych, dużych i małych grup, można zamówić obecność przewodnika w języku czeskim i polskim, i to tak dla zwiedzenia imaginarium, jak i do wędrówki po ścieżce.

Usługę przewodnika polecamy uzgodnić z wyprzedzeniem, za pośrednictwem formularza na stronach internetowych Stowarzyszenia obywatelskiego Zálužné: http://os-zaluzne.webnode.cz/dedictvi-bridlice-naucna-stezka/, ewentualnie telefonicznie pod nr: +420 722 085 248.

Całkowita długość ścieżki edukacyjnej wynosi ok. 7 km. Jej początek i koniec znajdują się w ośrodku RS Bílá Holubice. Na trasie ścieżki znajduje się 16 przystanków z ogólnie 22 tablicami informacyjnymi i 3 miejscami wypoczynku. Ich teksty są w języku czeskim i polskim.

Ścieżka edukacyjna prowadzi głównie po drogach leśnych i polnych, ewentualnie po szosie. Jest więc odpowiednia także dla rodzin z dziećmi. Tylko jeden krótki odcinek prowadzi po łące. Na terenie kopalni Nittmanna są w dwu miejscach ostre stromizny. Te można jednak bezpiecznie obejść. Na dwu odcinkach trasa prowadzi po tej samej drodze w obu kierunkach.

Trasę ścieżki edukacyjnej pokazują kołki - drogowskazy. Na nich są obok strzałki podającej kierunek dalszej drogi także numery dalszego przystanku. Poza tym mniej przejrzyste odcinki są znaczone także zwyczajnymi znakami turystycznymi, wykorzystywanymi na ścieżkach edukacyjnych. Na każdej tablicy informacyjnej jest mapa orientacyjna z wyznaczeniem miejsca, na którym się znajdujesz. Ze względu na kształt trasy, przejście ścieżki edukacyjnej można dowolnie zmienić.

 

NS Nýtek

Ścieżka dla pieszych rozpoczyna się i kończy w osadzie Nýtek. Zarządcą ścieżki są LČR, s. p., LS Vítkov.

Naučná stezka Nýtek

 

Długość wynosi 2,4 km. Ścieżka jest ukierunkowana przede wszystkim na przyrodę, jest mniej wymagająca a powierzchnie nie jest utwardzona. Szlak nie jest znaczony. W okresie zimowym jest w wypadku pojawienia się pokrywy śniegowej niedostępna. W ramach trasy można zobaczyć były kamieniołom.

 

NS Školní stezka

Szkolną ścieżkę edukacyjną zbudowała w roku 2012 Szkoła podstawowa Vítkov, ul. Komenského.

Školní naučná stezka

 

Szlak jest długi 7 km i ma 8 przystanków. 

 

Szlak łupku

Jest publicznie dostępną ekspozycją plenerową. Jej długość wynosi ok. 50 km i jest podzielona na 5 wzajemnie połączonych tras i okręgów oznaczonych jako trasy A – E. Trasy łączą dalsze ścieżki edukacyjne oraz cele turystyczne w Kraju łupku. Zajmuje się głównie wydobyciem łupku i przechodzi przez wiele pięknych lokalizacji byłego wydobycia. Ścieżka jest przeznaczona dla turystów pieszych i kolarzy.

Więcej informacji na www.krajinabridlice.cz

 

Břidlicová stezka