Obsah

Toulejte se s námi Vítkovskem

Vítkovské informační centrum vydalo za finanční podpory Moravskoslezského kraje nový propagační materiál Církevní památky na Vítkovsku.

Církevní památky na Vítkovsku

Často je při vycházkách krajinou míjíme bez povšimnutí. Přesto mnoho z nich má svůj příběh a bohatou historii. Ještě donedávna tvořilo náboženství významnou součást života jedinců i společnosti. Kostel, kaplička, boží muka nebo kříž v polích byly nejen odrazem náboženského cítění, ale také dokladem vztahu lidí k rodnému místu a touze zanechat v krajině svůj vlastní otisk.  

Až budete příště míjet opuštěnou kapličku nebo kříž v lukách, zastavte se a dotkněte se lidských příběhů s krajinou spojených. Město Vítkov tyto malé skvosty v krajině zmapovalo a jejich historii předkládá návštěvníkům Vítkovska v padesátistránkovém průvodci. Mimo drobné sakrální památky najdete v průvodci také historií obou vítkovských kostelů, z nichž ten mladší slaví v letošním roce sté výročí svého vysvěcení. Součástí průvodce je také mapka se zákresem památek a pohlednice.  

Brožura ke stažení (PDF, 8 MB)

 

Kromě uvedeného propagačního materiálu nechalo město z dotace ještě přeložit nové webové stránky Informačního centra Vítkov, a to do dvou jazyků – angličtiny a polštiny.  

Na všechny tyto aktivity získalo město dotaci od Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ ve výši 70,38 % z celkových skutečně vynaložených nákladů. Zbylou část nákladů (cca 30 %) uhradilo město ze svého rozpočtu.

Logo MSK

Projekt „Církevní památky na Vítkovsku“ je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.