Zawartość

W Vítkovie i okolicy nie brak w miesiącach zimowych pokrywy śnieżnej. Możesz udać się na wycieczkę na nartach biegowych po zaśnieżonej krainie lub pojeździć na nartach w pobliskich ośrodkach narciarskich w miejscowości Horní Guntramovice (ok. 15 km, kierunek Budišov nad Budišovką) lub też w Tošovicach u Oder (ok. 18 km) i Starých Těchanovicích (Davidův mlýn) ok. 10 km. Dalszą możliwość narciarstwa zjazdowego i biegowego oferują najbliższe góry Jesioniki i Beskidy.

 

Hei Park Tošovice u Oder

Oferuje:

 • Tor bobslejowy

 • Tubing

 • Wypożyczalnie sprzętu narciarskiego i snowboardowego

 • Szkoła narciarska (weekendy, wakacje)

 • Stok narciarski H1

 • Stok narciarski H2

 • Trasa narciarska H3 - snowpark

 • Stok narciarski H4 - orczyk dla dzieci

 • Trasa narciarska dla dzieci I

 • Trasa narciarska dla dzieci II

 • Stok saneczkowy i bobslejowy

 • Trasa skicrossowa

 • BigAirBag

 • Tor biegowy

 • Trasy biegowe

 • Lodowisko

 • Restauracja

 • Hotel

 

Atrakcyjności miejscowemu ośrodkowi dodaje bezpłatny parking, będący jego częścią.

Dojazd do terenu oznakowany jest wzdłuż drogi dojazdowej pomarańczowymi lub białymi naprowadzającymi tablicami, a także billboardami umieszczonymi w Fulneku i w Odrách.

Informacje: www.heipark.cz

 

Ośrodek narciarski Horní Guntramovice

 • Oferuje:

 • naturalny stok narciarski o długości około 700 m z podwójnym orczykiem, utrzymywany ratrakiem, bez sztucznego naśnieżania

 • dwie utrzymywane trasy biegowe (informacje można znaleźć w aktualnościach)

 • bar szybkiej obsługi

 Informacje:  www.skiguntramovice.cz

 

Davidův mlýn, Staré Těchanovice

Stok narciarski ze sztucznym naśnieżaniem i jazdami wieczorowymi.
 Szkoła narciarska z wyciągiem dla dzieci. Snowtubing i trasa do narciarstwa biegowego.

Informacje: www.daviduvmlyn.cz

 

Region vitkovski zapewnia szerokie możliwości uprawiania wędkarstwa i łowiectwa. Służy temu przepiękny krajobraz doliny rzeki Moravice, ale również okoliczne wzgórza i lasy wzgórz oderskich i wyżyny vitkovskiej.

 

ŁOWIECTWO

Na terenie regionu Vitkovskiego występuje wielka populacja zwierząt parzystokopytnych. Chodzi o sarny, jelenie, daniele, zwierzynę czarną (dzik), ewentualnie również muflony.

 

Myslivost

Terytorium regionu Vitkovskiego podzielone jest na 21 obwodów łowieckich, dwa z nich to zwierzyńce.

Kontakt na poszczególnych przedstawicieli użytkowników łowisk można uzyskać w miejscowym wydziale ochrony środowiska - p. Foltis, tel.: 556 312267 , lub w publicznie dostępnej internetowej bazie danych łowisk RC, na stronach www.uhul.cz.

 

Rybołówstwo:

Możliwości rybołówstwa:

 • rzeka Moravica (woda biała i dla pstrągów)

 • zbiornik lokalny Balaton (biała woda)

 • zbiornik Lobník na zaporze Kružberskiej (woda biała – wędkowanie ze specjalnymi zezwoleniami miejscowymi)

 • rybnik Guntramovice (biała woda)

 • rzeka Budišovka (woda do pstrągów)

Rybířství

Istnieje także możliwość wędkowania w okolicy na zaporze Slezská Harta, na zachód od Vítkova ok. 40 km i następnie na w regionie Oderskim – Emauzy, rzeka Odra ok. 18 km na wschód od Vítkova.

Sprzedaż pozwoleń wędkarskich prowadzi lokalna organizacja Czeskiego Związku Wędkarskiego (Český rybářský svazu):

zezwolenia na wędkowanie w RC - te 603 545 298

zezwolenia na wędkowanie Lobník - tel: 604 517 413

 

Najbliższym miejscem do uprawiania sportów wspinaczkowych na Vítkovsku są treningowe skałki wspinaczkowe w Kružberku. Położone są w bliskim sąsiedztwie zapory Kružberskiej, zaopatrującej w wodę regiony opawski i ostrawski, i rzeki Moravicy. Od Vítkova są oddalone 14 km. Opodal rzeki znajduje się pensjonat Velké sedlo, który oferuje zakwaterowanie, wyżywienie, możliwości uprawiania sportów (tenis, siatkonoga, kręgle, rzutki, bilard…), a na życzenie możliwość przejażdżki na koniach. Pensjonat jest czynny przez cały rok.

Horolezectví

 

Charakterystyka terenu

Kružberskie skały treningowe to wychodnie skał starszych formacji, odsłonięte głównie poprzez pogłębienie się koryta rzeki Moravice wskutek działań erozyjnych. Tworzą je głównie łupki i szarogłazy, z wieloma strukturami przejściowymi. Miejscami skała jest bardzo krucha, mocno uwarstwiona, daje to więc wiele możliwości wspinaczki.

 

Kružberskie skały treningowe są podzielone na cztery części:

Żabi koń (Žabí kůň) – żebro skalne w lewej części z drewnianą balustradą wokół punktu trygonometrycznego. Na tej skale znajduje się także jeden z punktów wysokościowych służący do celów pomiarowych dotyczących zapory. Z tego punktu jest również wspaniały widok na zaporę kružberską i szeroką okolicę.

Masyw główny - jest oddzielony od Żabiego konia szerokim trawiastym żlebem.

 Na tym masywie skalnym w środku stopy przy drodze znajduje się jaskinia. W lewo od jaskini wznosi się wysoka około 25 m ściana, która następnie nad jaskinią przechodzi w filar skalny o około 50 m wysokości. Filar załamuje się gładką ścianą w kierunku stoku i ustępuje od drogi. W prawo od filaru, oddzielona kominkiem, występuje mniejsza formacja skalna Kostolík.

Rozłamana - skalna ściana kruchych skał po prawej stronie Masywu Głównego.

Horní stěnky - skałki nad Rozlámaną. Kilka szkoleniowych wspinaczek, bez znaczenia wspinaczkowego.

Drogi wspinaczkowe są na stałe zabezpieczone hakami, pierścieniami i nitami, asekurację można uzupełnić poprzez zastosowanie pętli (węzłów) i rocksów. Wyjścia wspinaczkowe odbywają się przeważnie bez wykorzystania haków wspinaczkowych, drabinki i pętle do wspinaczki są wykorzystywane tylko u obydwu dróg wspinaczkowych w jaskini. Drogi wspinaczkowe są ponumerowane od lewej do prawej strony, stopniowo dla każdej formacji skalnej samodzielnie, poczynając od jedynki. Skala trudności dróg wspinaczkowych to II - VI.

 

Vítkov leży w rozczłonkowanym terenie podgórza vitkovskiego (Vítkovské vrchy), które jest częścią Niskich Jesioników. Krajobraz okoliczny jest w znacznym stopniu podzielony dolinami dwu rzek, głęboko wciętymi dolinami Moravice i doliną Odry.

 

Spływy Moravicy

Na rzece Moravice znajduje się Kružberská zapora (Kružberská přehrada), która służy jako zbiornik wody pitnej dla regionu opawskiego i ostrawskiego. Jej budowa, wraz z przyległymi ośrodkami letniskowymi, wywarła wyraźny wpływ na pierwotny, naturalny charakter krajobrazu.

Podczas wiosennych roztopów z okolicznych wzgórz spływają korytem Moravice duże ilości wody. Już na wiosnę ożywia się ruch turystyczny w rejonie dzielnicy Podhradí. Letniska ponownie zapełniają się, najbardziej niecierpliwi wyruszają na łono przyrody już w czasie, gdy na krańcach lasu jeszcze leży śnieg.

Sjíždění Moravice

 

W 1992 roku dolina Moravice została ogłoszona parkiem przyrody o nazwie Moravice. Panują tu, głównie w miesiącach wiosennych, gdy Moravice nadaje się do spływów, sprzyjające warunki do uprawiania sportów wodnych.

Otwarcie sezonu na rzece Moravice odbywa się zwykle w któryś kwietniowy weekend. Dokładna data jest ustalana w zależności od sytuacji na rzece na podstawie prognozy dyspozytorni Dorzecza Odry (Povodí Odry). W ciągu roku organizowanych jest kilka spływów po rzece Moravice, a sezon zamknięty zostaje ponownie w któryś weekend w miesiącu wrześniu.

 

Informacje o spływach na rzece Moravice znajdziesz na stronach Dorzecza Odry: http://www.pod.cz/

Informacje o organizowanych spływach na rzece Moravice znajdziesz na stronach stowarzyszenia wodniaków CAMPANULA: www.campanulavodaci.cz

 

Pierwsze pełnowymiarowe puttowe pole golfowe w Republice Czeskiej ze sztuczną trawą wiernie imitującą golfowe greeny. Przeznaczony jest dla każdych, od dzieci po rodziców. Od całkowitych debiutantów aż po golfistów profesjonalistów, dla których jest odpowiedni jako doskonały trening na krótką grę.

Informacje: www.daviduvmlyn.cz

 

Putting golf