Obsah

Pamětihodnosti

 

Dřevěný kříž a kamenné kříže v okolí obce Klokočov

Dřevěný kříž a kamenné kříže se nachází v okolí obce Klokočov, asi 3,5 km jižně od Vítkova. V historii se první zmínka o Klokočově datuje k roku 1377. K této obci neodmyslitelně patří chov koní a to od roku 1953. Plemeno Slezský norik je produktem chovatelské práce v oblasti Slezska a první zmínky o něm jsou již z konce minulého století, tehdy ještě pod názvem Slezský brázdový kůň. V současné době je chov těchto koní v Klokočově - Františkově Dvoře.

GPS: 49°44'19.831"N, 17°44'10.637"E

Odkaz do mapy

Dřevěný kříž   Dřevěný kříž

 

Kamenný kříž v obci Prostřední dvůr

První zmínka o tomto kamenném kříži pochází z roku 1806 a kříž je umístěn uprostřed obce Prostřední dvůr, který se nachází přibližně 2,5 km východně od Vítkova.

GPS: 49°47'6.681"N, 17°47'18.175"E

Odkaz do mapy

Kamenný kříž v obci Prostřední dvůr

 

Kamenný kříž v obci Veselka

Kamenný kříž ze slezského mramoru tradičního pojetí z počátku 20. století.Dvůr Veselku odkoupili vítkovští měšťané v roce 1801 a v roce 1919 byl připojen k Vítkovu.

GPS: 49°47'42.463"N, 17°47'52.820"E

Odkaz do mapy

Kamenný kříž v obci Veselka

 

Pomník pilota za Vítkovem

Pomníček je umístěn na místě leteckého neštěstí. 24. srpna 1928 zde za husté mlhy a silného větru zahynul během zkušebního letu pilot Čeněk Kulásek.

GPS: 49°46'17.348"N, 17°46'45.267"E

Odkaz do mapy

Pomník pilota za Vítkovem

 

Zřícenina hradu Vikštejn

Hrad ve druhé polovině 13. století založil Vítek z Kravař, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1377. Od konce 14. století patřil opavským knížatům, roku 1447 přešel do vlastnictví vladyků z Moravice, později jej získali Bírkové z Násile. V roce 1474 byl hrad dobyt Matyášem Korvínem a pobořen. Později získali hrad do vlastnictví Planknarové z Kynšperka a kolem roku 1530 jej nechali opravit. Od konce 16. století do roku 1708 hrad patřil Oderským z Lidéřova. Za třicetileté války byl poškozen při vpádech Dánů a Švédů, v roce 1648 jej do povětří vyhodilo císařské vojsko. Částečná oprava hradu proběhla ve druhé polovině 17. století. Od roku 1708, kdy hrad přešel do vlastnictví Reichů, sloužil již pouze hospodářským potřebám. Po vybudování zámku v Horním Vikštějně (Dubová) byl po roce 1776 definitivně opuštěn.

GPS: 49°48'16.892"N, 17°46'24.333"E

Odkaz do mapy

Zřícenina hradu Vikštejn   Zřícenina hradu Vikštejn

 

Kaple sv. Josefa v Prostředním Dvoře

Kaple sv. Josefa se nachází ve středu obce, vklíněná mezi stávající rodinné domy. Přestože se jedná o drobnější jednolodní stavbu, její sedlová střecha s věžičkou je zdaleka viditelnou.Kaple byla postavena v červenci 1888 a 13. října téhož roku byla vysvěcena.

GPS: 49°47'7.891"N, 17°47'18.909"E

Odkaz do mapy

Kaple sv. Josefa v Prostředním Dvoře   Kaple sv. Josefa v Prostředním Dvoře

 

Kaplička v Nových Těchanovicích

Kaplička byla postavena pravděpodobně ve 2. polovině 19. století. Kaple původně sloužila při průvodech Božího těla společně s dalšími třemi kapličkami v obci. Spolu s kostelem sv. Mikuláše tvoří významný doklad církevní venkovské architektury.Rekonstrukce byla dokončena v květnu 2012.

GPS: 49°48'25.678"N, 17°42'53.872"E

Odkaz do mapy

Kaplička v Nových Těchanovicích   Kaplička v Nových Těchanovicích

 

Kamenný kříž v osadě Nýtek

Kříž ze slezského mramoru na pískovcovém podstavci z roku 1922 se nachází před vstupem do bývalého statku. Dvůr Nýtek odkoupili vítkovští měšťané v roce 1801 a k Vítkovu byl připojen v roce 1919.

GPS: 49°48'0.650"N, 17°46'55.503"E

Odkaz do mapy

Kamenný kříž v osadě Nýtek

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha se nachází v Klokočově před kostelem sv. Ondřeje, který byl postaven v roce 1807.

GPS: 49°44'51.554"N, 17°44'28.095"E

Odkaz do mapy

Socha sv. Ondřeje   Socha sv. Ondřeje

 

Dřevěný kříž u Klokočova

Kříž na křižovatce staré spojnice mezi Klokočovem a Čermnou.

GPS: 49°45'41.187"N, 17°43'18.205"E

Odkaz do mapy

Dřevěný kříž u Klokočova

 

Křížek na pastvinách

Místo bývalé kapličky uprostřed pastvin. Dnes se zde nachází kamenný kříž.

GPS: 49°44'32.461"N, 17°44'16.469"E

Odkaz do mapy

Křížek na pastvinách   Křížek na pastvinách

 

Kostel sv. Mikuláše, Nové Těchanovice

Soubor jednolodního neorientovaného kostela sv. Mikuláše z roku 1764 - 1765 s předsazenou věží středověkého založení, z lomového kamene, s ohradní zdí a márnicí v centru obce. Stavitelem stavby byl Anton Matzner.

GPS: 49°48'29.236"N, 17°42'51.735"E

Odkaz do mapy

Kostel v Nových Těchanovicích