Obsah

Kulturní památky

 

Kostel sv. Ondřeje v obci Klokočov

Klokočov v dávné minulosti patřil nejprve pod vítkovskou faru, roku 1640 byl přifařen do Radkova. Roku 1784 byla v Klokočově zřízena kurácie, která byla roku 1858 povýšena na samostatnou faru. V roce 1807 byl v obci postaven kamenný kostel zasvěcený apoštolu sv. Ondřeji. Kostel je postaven v areálu hřbitova, ve střední části obce, a je místními farníky dobře udržován.

GPS: 49°44'51.217"N, 17°44'29.563"E

Odkaz do mapy

Kostel sv. Ondřeje v obci Klokočov   Kostel sv. Ondřeje v obci Klokočov

 

Úpravna vody s reliéfem

Úpravna vody byla postavena v místní části Vítkova – Podhradí. Je to jeden z příkladů průmyslové technické architektury z let 1954-1962 od architekta Kainara.

Na průčelí budovy úpravny vody je umístěno poslední monumentální dílo nár. umělce Vincence Makovského z let 1961-1964, které patřilo do umělcova cyklu „Voda v našem životě“.

GPS: 49°48'17.428"N, 17°45'50.673"E

Odkaz do mapy 

Úpravna vody s reliéfem   Úpravna vody s reliéfem

 

Kaple Povýšení sv. Kříže v obci Lhotka

Kaple Povýšení svatého Kříže z roku 1782.

GPS: 49°48'11.756"N, 17°44'4.766"E

Odkaz do mapy

 

Kaple Povýšení sv. Kříže v obci Lhotka   Kaple Povýšení sv. Kříže v obci Lhotka

 

Kaplička v obci Zálužné

Kaple vybudována v roce 1843 je zasvěcena Pražskému jezulátku. Kaplička má sedlovou střechu pokrytou břidlicovými šablonami. Na střechu dosedá cibulová malá báň s lucernou. V interiéru se nacházejí velkoplošné břidlicové pláty uložené na podlaze do pískového lože. Kaple je kulturní památkou.

GPS: 49°49'25.977"N, 17°42'45.838"E

Odkaz do mapy

Kaplička v obci Zálužné   Kaplička v obci Zálužné