Obsah

ZELENINOVÁ ZAHRADA

ZELENINOVÁ ZAHRADA 1Město Vítkov vyhlašuje v letošním roce v rámci tradiční letní soutěže „Rozkvetlé okno“ doplňkovou soutěž

Datum konání: 21. 5. 2020 - 13. 7. 2020 začátek od 09:33

Místo konání: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Vítkov

Doba trvání: 53.6 dní

Zdroj: Volný čas Vítkov

Město Vítkov vyhlašuje v letošním roce v rámci tradiční letní soutěže „Rozkvetlé okno“ doplňkovou soutěž na téma

 „zeleninová zahrada“

 

Podmínky účasti v soutěži:

 1. Do soutěže se mohou zapojit:

 • Majitelé rodinných domků, zahrad. 

 • Majitelé rekreačních nemovitostí (chata, chalupa).

 • Zahrádkáři (zahrádky v zahrádkářských koloniích).

 1. Termín pro doručení přihlášky: do 13. července 2020.

 2. Kontakty pro doručení řádně vyplněné přihlášky:

 • e-mail: olbertova@vitkov.info,

 • poštovní adresa: Městský úřad Vítkov, od. kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,

 • osobně v informačním centru ve Vítkově.

 1. Podmínky soutěže:

 1. Své zahrádky mohou do soutěže přihlásit pouze osoby starší 18 let, které mají trvalý pobyt na území města Vítkova nebo v některé z jeho místních částí nebo splňují podmínku písmene b) (viz níže).

 2. Přihlášena zahrada se musí nacházet na území města Vítkova nebo v jeho místních částech Klokočov, Jelenice, Podhradí, Prostřední Dvůr, Lhotka, Nové Těchanovice, Zálužné nebo v zahrádkářské osadě v Čermné ve Slezsku.

 3. Rozmanitost pěstované zeleniny a bylinek.

 4. Úprava a celkový dojem zahrady (zpracování půdy, rozčlenění záhonů, příp. odclonění od okrasné části zahrady).

 5. Kvalita a zdravotní stav pěstované zeleniny odpovídající období, ve kterém posouzení proběhne.

 6. Součástí bude krátký rozhovor o používaných hnojivech a přípravcích na ochranu rostlin, kompostování, závlaze, lokálních zkušenostech, pěstovaných odrůdách…  

 7. Hodnocení zahrad proběhne v měsíci červenci (s ohledem na klimatické podmínky může být termín posunut).

 8. Každý účastník může přihlásit pouze svou vlastní zeleninovou zahradu (ne souseda, příbuzných, přátel apod.).

 9. První tři místa budou oceněna.   

 10. Podáním přihlášky účastníci soutěže souhlasí s tím, že fotografie jejich zahrady může být publikována v regionálním tisku, Vítkovském zpravodaji, na webových stránkách a facebooku města, případně při jiné publicitě sloužící s propagací soutěže. 

 11. Jména výherců budou zveřejněna ve Vítkovském zpravodaji č. 9. Ceny budou výhercům předány dne 22. srpna 2020 v rámci akce „Za plotem“.

 

Záštitu nad soutěží převzala tajemnice Městského úřadu ve Vítkově paní Ing. Šárka Petrtýlová.

 

 

Přihláška – do soutěže „Zeleninová zahrada“

 

Jméno osoby, která přihlášku podává:

 

Bydliště (ulice, č.p., obec):

 

Umístění zahrady (adresa, název osady apod.)

 

E-mail:

 

Telefon:

 

Souhlasím s podmínkami účasti v soutěži „Zeleninová zahrada“.

Datum: 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška ke stažení ve Wordu

 

Přihlášky budou u pořadatele soutěže (Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870) uloženy do ukončení soutěže a vyhlášení výsledků a předání cen, tj. nejdéle do 15. 9. 2020.

 


Příloha

Vytvořeno: 21. 5. 2020
Poslední aktualizace: 21. 5. 2020 16:58