Obsah

Vím, kam s ním…

Akce je vhodná pro děti

Vím, kam s ním… 1Výtvarná soutěž pro děti a mládež.

Datum konání: 16. 6. 2020 - 30. 10. 2020 začátek od 14:44

Místo konání: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Vítkov

Doba trvání: 136.1 dní

Zdroj: Volný čas Vítkov

Loga povinné publicity

Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

 

Vyhlašovatel soutěže: Město Vítkov

Partner soutěže: Miasto Kalety

 

Téma

Správné nakládání s odpady, ochrana životního prostředí.

Ochrana životního prostředí před následky špatného třídění odpadů:

 • správné třídění a ukládání odpadů,

 • nesprávné třídění nebo nakládání s odpady – odkládání odpadů na místech, která k tomu nejsou určena (veřejná prostranství, příroda apod.),

 • čistá příroda = výsledek správného nakládání s odpady.

 

Cílová skupina

Děti a mladí lidé do 18 let, kteří ve Vítkově a Kaletách žijí, studují nebo navštěvují některé ze školských zařízení na území těchto měst vč. místních částí.

 

Soutěžní kategorie

1. kategorie – do 3 let

2. kategorie – od 4 do 6 let

3. kategorie – od 7 do 10 let

4. kategorie – od 11 do 15 let

5. kategorie – od 16 do 18 let včetně

 

Odevzdání soutěžních prací

Velikost odevzdaných soutěžních prací:

 • min. formát A4
 • max. formát A3

 

Výtvarné techniky

Bez omezení.

 

Označení soutěžních prací

 • jméno, příjmení autora;
 • bydliště (pouze název města/obce/místní části);
 • věk (měsíc a rok);
 • kontaktní e-mail a telefon školy nebo rodiče/zákonného zástupce.

 

Počet soutěžních prací

Každý autor může odevzdat do soutěže max. 1 soutěžní snímek.

 

Místo pro odevzdávání a vyzvednutí soutěžních prací:

CZ – Městský úřad Vítkov, informační centrum (přízemí budovy), náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

PL Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

 

Termín odevzdání soutěžních prací

Autoři své soutěžní práce odevzdají do 30. 10. 2020.

 

Termín pro vyzvednutí soutěžních prací

Autoři si své soutěžní práce vyzvednout v termínu od 4. do 29. 1. 2021.

 

Posuzování snímků

Snímky bude posuzovat pětičlenná porota.

 

Prohlášení

Podáním soutěžního obrázku školské zařízení nebo rodič/zákonný zástupce souhlasí:

 1. Se zařazením obrázku do společných česko-polských výstav, které se uskuteční ve Vítkově a Kaletách vč. zveřejnění jména, příjmení a bydliště (pouze město).

 2. Se zařazením obrázku do společného česko-polského kalendáře na rok 2021, který vznikne z vybraných fotografií (fotografická soutěž pro dospělé „Příroda mi nesluší) a výtvarných prací vč. zveřejnění jména, příjmení a místa bydliště autora (pouze město, např. Vítkov, Klokočov).

 

Kontaktní osoba

Daniela Olbertová, Městský úřad Vítkov, oddělení kultury

e-mail: olbertova@vitkov.info, tel. 556 312 253, 737 238 728

 


Vytvořeno: 16. 6. 2020
Poslední aktualizace: 16. 6. 2020 14:58